Mat och Klimat

Den billiga
maten orsak
till onödigt
lidande

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

De senaste två årens prisuppgångar på mat förleder oss att tycka att mat har blivit dyrt. Och det är klart att jämför man att genomsnittssvensken år 2023 la 15,4 procent av den disponibla inkomsten på mat med rekordlåga 13,6 procent 2020 är det en uppgång. Men ur ett längre historiskt perspektiv är maten fortfarande extremt billig. I mitten av 1980-talet var den genomsnittliga matkostnaden 25 procent av den disponibla inkomsten, och på 1950-talet mellan 30 och 40 procent. Längre tillbaka var matkostnaderna än långt mycket högre i förhållande till inkomsten. Men den materiella standard som rådde före 1950-talet vill förstås få återgå till.

Billig mat kan förefalla lockande, även om det ur ett miljö- och klimatperspektiv är negativt att de låga matpriserna ger stort utrymme till ohållbar konsumtion. Men den billiga maten kommer inte gratis, utan betalas av lidande i djurfabrikerna.

Hanteringen av höns är ett skräckexempel. Höns har ett rikt känsloliv, väl utvecklat språk, och behov av social samvaro både med enskilda nära vänner och tillsammans i flocken. Men de drygt 100 miljoner kycklingar som föds upp och slaktas varje år i Sverige ges inget som helst utrymme till att leva ett naturligt liv. De 35 dagar det tar från att äggen kläcks tills de hårt framavlade kycklingarna slaktas är 35 dagar av plåga i små utrymmen, 18 kycklingar per kvadratmeter.

Medan slaktkycklingarna avlats fram för att växa snabbt, från 50 gram vid äggkläckningen till 2kg vid slakten dryga månaden senare, är värphönsen framavlade att lägga mycket ägg, ett ägg om dagen. Även värphönsen lever trångt, upp till nio per kvadratmeter, tills de efter ca 16 månader inte anses värpa tillräckligt mycket och går till slakt och blir till biogas.

Det som skildras är inte djurfabriker i länder med sämre djurskydd än det svenska, eller hantering som bryter mot lagstiftningen, utan helt inom den svenska djurskyddslagstiftningens ramar. Och den som vill föda upp kycklingar eller värphöns som får leva ett naturligt liv, som på en gammaldags bondgård, är chanslös på en marknad där konsumenterna jagar lågt pris. 

Bild: wallup.net
Bild: wallup.net
Picture of Niclas Malmberg
Niclas Malmberg
niclas@salsta-slott.se // +46 723-628-960
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 27 times, 5 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa