Mat och Klimat

Tio byggstenar
till ett
framtidssamhälle

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

En långsiktig agenda för reformer, omvandling och utveckling.

  • Halvera den miljöfientliga produktionen av onödiga varor.
  • Miljösäkra varuproduktionen genom införandet av miljöavgifter, differentierad moms på 10–100 procent och en successivt ökad garantitid på kapitalvaror. Ju bättre ur miljösynpunkt, desto lägre moms och vice versa. Resurskapitalism i stället för prylkapitalism.
  • Slopa skatt på arbete upp till 200 000 kronor per år (16 600 kronor i månaden). Statens intäkter täcks upp av differentierad moms och miljö-avgifter, samt en något högre progressivitet på inkomster över 16 600 kronor i månaden. Lägg till detta en bantning i hundramiljarder-klassen av olika bidrag. I förlängningen leder detta till sundare statsfinanser i och med högre sysselsättning och ett friskt miljöanpassat näringsliv.
  • Enkla tjänster ska kunna säljas för 100–150 kronor i timmen utan skatt. Idag erbjuder kommunerna till exempel hemtjänst till en kostnad av ca 350 kronor i timmen, vilket motsvarar en månadslön på 63 000 kronor. Billiga enkla tjänster gör att arbetslösa, nyan- lända och studerande själva kan hitta/uppfinna sin egen försörjning via internet, och som grädde på moset kan staten spara upp till 80 miljarder kronor om året genom att avskaffa arbetsförmedlingen.
  • Inför progressiv flygskatt som dubblas för varje resa under ett år. Detta blir ett incitament för individen att planera sitt flygande efter ekologiska hänsyn, och för flyg- industrin att snabba på utvecklingen av fossilfri teknologi. Korta resor blir mindre attraktiva, inhemsk tågturism ökar och Glenn Strömberg slipper resa tur och retur Göteborg-Italien 120 gånger om året för att referera fotboll.
  • Samåkning till arbetet i storstäderna. Fyra personer i varje bil under rusningstid skulle medföra enorma besparingar på underhåll och utbyggnad av vägnätet, samt givetvis mer än halvera utsläppen.
  • Skapandet av ett klimat- och framtidsdepartement och ministerposter för den förebyggande sektorn och återvinningssektorn är avgörande för att nå klimatmålen. Klimatdepartementet borde dessutom ha en budget på minst 100 miljarder kronor om året.
  • Minst 95 procent av alla produkter måste kunna återanvändas eller återvinnas. Plastförpackningar begränsas till ett fåtal olika plaster för att snarast möjligt övergå till miljövänliga material. Miljöavgifter snabbar på omställningen.
  • Frigör ekonomiska resurser genom att minska byråkratin och statens lokalhyror. Ökat kommunalt självstyre och en omfattande effektivisering av biståndet behövs. Förre Sidachefen Bo Göransson har framhållit att sida skulle behöva anställa 300 personer för att klara av att kontrollera utbetalningarna som nu ofta hamnar helt fel, och cirka 35 miljarder kronor av sidas årliga budget går till projekt som omedelbart läggs ned då bidragen upphör. Statens lokaler i Stockholm utgör en årlig hyreskostnad på cirka 10 miljarder kronor. Genom att flytta dessa från huvudstadsregionen och minska ner lokalytan kan denna kostnad minst halveras, vilket innebär en besparing på 50 miljarder kronor på tio år.
  • Positiva nyheter. För att människor över huvud taget ska kunna ta till sig alla stora och nödvändiga förändringar måste media omgående ändra sin nyhetsbevakning till minst 50 procent positiva nyheter. En positiv långsiktig inriktning måste presenteras, annars drunknar de unga människorna i negativ nyhetsrapportering och tappar all tro på framtiden.
Picture of Douglas Weiberg
Douglas Weiberg
Företagskonsult, framtidsvisionär och författare.
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 27 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa