Mat och Klimat

Hotade önationer driver på klimatarbetet

Extrema väderfenomen som hänger samman med klimatförändringar har på senare år orsakat enorma skador för många små önationer. Bilden visar förödelsen efter att orkanen Maria drabbat Dominica i Karibien 2017. (Foto: Alison Kentish/IPS)

29 maj 2021

Vid ett toppmöte som samlade representanter från Latinamerika och Karibien förra veckan belystes återigen de hot klimatförändringarna innebär för världens önationer.

Dominikanska republiken var värd för det flera dagar långa virtuella möte som hölls förra veckan. Enligt FN innebar konferensen ett viktigt steg framåt inför klimatmötet COP26, som ska hållas i Glasgow i november.

I samband med COP26 kommer världens små önationer med stor sannolikhet att utgöra den grupp som tydligast kräver konkreta klimatåtgärder, på samma sätt som länderna gjorde inför undertecknandet av Parisavtalet.

Samtidigt väntar inte bara de mest hotade länderna på att världens stora utsläppsnationer ska lyssna på deras krav och agera. De har även börjat samlas för att kunna utbyta erfarenheter och förbättra samarbetet mot en mer hållbar utveckling, och för att bättre kunna hantera de klimatrelaterade katastrofer många av länderna drabbas av.

En sådan satsning är initiativet Island Innovation, som startats av James Ellsmore. Det är en grupp som i april anordnade en konferens som samlade politiker, entreprenörer, organisationer, forskare och experter. En av deltagarna var Gaston Browne, premiärminister i Antigua och Barbuda, en önation i Karibien som drabbades av en förödande orkan 2017, samt Pearnel Charles Jr., minister på Jamaica, som varnat för de svåra ekonomiska problem som klimatförändringarna riskerar att förorsaka.

 

Utgör den starkaste klimatrösten

James Ellsmore berättar för IPS att Island Innovation utvecklats från att vara en mindre mötesgrupp till att i dag ha över 100 000 medlemmar. Han har även varit med och grundat organisationen Solar Head of State, som samarbetar med regeringar för att driva på utvecklingen mot en övergång till förnybara energikällor. Organisationen har bland annat bidragit till att installera solpaneler på en rad regeringsbyggnader i Karibien – ett arbete som nu planeras att utvidgas till att omfatta många fler önationer i regionen.

Island Innovation planerar att hålla ett nytt virtuellt toppmöte i början av hösten. Enligt James Ellsmore är det uppenbart att befolkningarna i världens önationer står inför många liknande utmaningar.

– Det mesta akuta är naturligtvis klimatförändringarna. Genom att skapa en virtuell mötesplats kan befolkningar på avlägsna öar i olika delar av världen samlas och berätta om de problem de ställs inför. Men de kan också dela med sig av lösningar som kan bidra till en hållbar utveckling, säger han.

James Ellsmore påpekar att i synnerhet världens små och fattiga önationer riskerar att drabbas särskilt hårt av klimatförändringarnas effekter.

– Dessa länder utgör också den starkaste rösten för att föra fram klimatfrågan på agendan. Inom FN kommer många av de ledare som kräver klimatåtgärder från önationer, och deras krav har betydelse för alla.

Den senaste konferensen som Island Innovation anordnade var inriktad på klimatfinansiering. James Ellsmore säger att syftet var att ge lokala representanter, beslutsfattare och finansiella experter en möjlighet att mötas för att kunna utbyta idéer och erfarenheter.

– Förhoppningen är att deltagarna ska ta med sig nya kunskaper om framgångsrika och hållbara satsningar som även kan genomföra i deras önationer, säger han.

A. D. MCKENZIE/ IPS

 

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Fler artiklar av denna författare

Visited 4 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa