Mat och Klimat

INRIKES

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella...

Investeringar i växtbaserade livsmedel ger störst klimatnytta enligt studie

Varje krona som investeras för att producera växtbaserade livsmedel som alternativ till kött ger tre...

Ultuna permakultur inspirerar villaägare till att odla sin trädgård

I början av 1950-talet arbetade omkring 870 000 människor inom jordbrukssektorn i Sverige. Trots att...

Kommuner går före med klimatmål för offentliga måltider

Trots att det än så länge saknas nationella klimatmål för offentliga måltider har en tredjedel...

Klimatförändringarna påskyndar syrebristen i Östersjön

Men det är inte bara övergödning och klimatförändringar som hotar Östersjöfisken, utan också industrifisket. Henrik...

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i...