Mat och Klimat

Regeringens utredare föreslår en fortsatt helt otillräcklig klimatpolitik. Nu är det upp till regeringen att leverera en klimatpolitik som når Parisavtalets mål. Hittills har dock regeringens klimatpolitik gått ut på att sänka ambitionerna. Hur ska ungas framtidstro frodas när regeringen vill bromsa klimatomställningen? Regeringen borde istället för att agera för en hållbar framtid att längta till.

Ungas framtidstro minskar. Samtidigt upplever för första gången en majoritet  av unga att samhället är på väg åt fel håll och färre anser att de har möjlighet att påverka sitt liv. Det visar senaste generationsrapporten från Ungdomsbarometern från 2023.

Inom forskning om samhällsförändring används begreppet kritiskt hopp. Kritiskt hopp visar hur vi kan brottas med komplexa frågor såsom klimatkrisen. Hopp är nödvändigt, men inte tillräckligt. Kritiskt hopp är en praktik. Utan praktik är hoppet enbart naivitet.

Förändring är inte bara möjlig, utan nödvändig. Kritiskt hopp innebär att inte blunda för komplexitet och att med självkritik och mod ta sig an svårigheter.

Kritiskt hopp är sammankopplat med kropp och land. Det innebär en ekonomi som inte bara tar hänsyn till kapital i monetära termer. Vi behöver en ekonomi som ser att människan är en del av naturen och att livskraftiga ekosystem är en förutsättning för vår överlevnad.

Ilska och sorg ska ges utrymme. Vi sörjer arterna som går förlorade och vintrarna från vår barndom som inte kommer tillbaka. Klimatkrisen orsakar idag katastrofala förluster och skador på naturen och samhällen. Därför är vi arga på regeringens klimatslakt.

Principerna för kritiskt hopp innebär att konfrontera och ifrågasätta giftig positivitet och att uppmärksamma orättvisor. Klimatkrisen slår orättvist. Utsläpp idag begränsar kommande generationers möjligheter och liv. Redan nu driver klimatkrisen människor på flykt, både inom och över nationsgränser. Sverige bär ett särskilt ansvar som ett högkonsumerande land, som haft möjlighet att bygga upp sin välfärd.

Vår regering borde istället ge tidningsrubriker som handlar om framstegen för att bli ett fossilfritt välfärdsland. Sveriges ledande politiker borde istället bygga framtidstro. Vi vill ha beslutsfattare som visar vägen mot det fossilfria välfärdslandet. Först då kan vi agera som förebild för andra länder som vi hoppas ska ställa om.

Gröna Studenter vill bygga upp och utveckla det klimatarbete som Tidöpartierna raserar. Vi vill bygga en framtid att se fram emot. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Lovisa Johansson
Språkrörskandidat Gröna Studenter

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa