Mat och Klimat

Myt om krav på klimatnyheter i svt fortsätter att spridas

12 oktober 2022

Sociala medier har påverkat vårt samhälle på många sätt, på gott och ont. En av effekterna är att falska nyheter sprids snabbare och når fler. Studier visar dessutom att falska nyheter delas oftare än sanna på sociala medier. Men det är inte bara i sociala medier som falska nyheter kan spridas, utan också i traditionella nyhetsmedier. 

Bland annat när personer som antas ha kunskap inom ett område sprider felaktiga uppgifter som inte ifrågasätts av journalisten. Ett sådant exempel är myten om att Miljöpartiet lagt förslag om att svt ska ha särskilda klimatnyheter, som sprids av medieanalytikern Olle Lidbom. 

Bakgrunden till myten om miljöpartistiskt krav på klimatnyheter är en motion till partiets kongress som las hösten 2021. Motionen mötte genast hårt motstånd från partiledningen och avslogs vid kongressen. Men trots omfattande rapportering inför kongressen om vad några partimedlemmar motionerat är det inte lika lätt att sedan hitta nyhetsinslag om vad det faktiska utfallet blev: att Miljöpartiet står stadigt rotad i uppfattningen att public service inte ska styras från politiskt håll, utan kunna agera självständigt. Att gemene man då noterar förslaget men inte vad Miljöpartiet faktiskt står för är mot den bakgrunden inte så märkligt.

 Att en medieanalytiker sprider falsk information om mediepolitik är desto mer anmärkningsvärt. Men konfronterad med felaktigheten väljer Olle Lidbom att passa på frågan om han avser att gå ut med förtydliganden för att motverka att myten om att MP som parti vill styra public service inte fortsätter spridas.

Normaliserar SD-linje

Det som gör dessa felaktiga uppgifter direkt politiskt farliga är att de normaliserar Sverigedemokraternas krav på politisk styrning av public service i en tid när SD ges möjlighet att påverka den tillträdande regeringens mediepolitik. Om SD:s linje uppfattas som helt isolerad är det en större uppförsbacke för M/KD/L att gå partiet till mötes, än om det finns en utspridd uppfattning att detta är en inställning som också har sympatisörer inom oppositionspartierna. 

Men med dagens snabbt accelererande klimatförändringar – vore det inte önskvärt med dagliga klimatnyheter som på samma sätt som den dagliga rapporteringen kring covidläget 2020 bidrar till att en mycket bred allmänhet ges ökad kunskap? Den som önskar kan redan i dagsläget prenumerera på svt:s klimatnyhetsbrev och då varje vecka få uppdaterad information om klimatfrågan. Om sådana krav skulle ställas från politiskt håll skulle dock public service oberoende gå förlorat. Kan man då någonsin lita på att svt, sr och ur inte driver propaganda för sittande regering, eller dess politik? 

Miljöpartiet har därför tvärt om varit pådrivande för att public service oberoende ska säkerställas i grundlag, och därmed inte vara något som en sittande regering kan förändra utan att det i alla fall hinner vara ett riksdagsval mellan förslag och genomförande, och med det också en möjlighet för en majoritet att rösta bort en regering som vill ta kontroll över public service, på det sätt vi exempelvis sett i Polen och Ungern. Flera partier har tidigare principiellt ställt sig bakom sådan stärkning av oberoendet. Men vid förra grundlagsutredningen var Miljöpartiet det enda parti som i slutänden reserverade sig till förmån för en grundlagssäkring av public service.

Niclas Malmberg

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa