Mat och Klimat

Syntetiskt nikotin i fokus på årets LUFT-konferens

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Den 7 – 8 september gick årets LUFT-konferens av stapeln, Sveriges största förebyggandekonferens inom nikotin- och tobaksområdet. I år bland annat med särskilt fokus på syntetiskt nikotin. 

Syntetiskt nikotin kunde tillverkas i labb redan 1904, men pga de långt högre produktionskostnaderna i jämförelse med att extrahera nikotin från tobaksplantan har syntetiskt nikotin inte använts kommersiellt under 1900-talet. Än idag är kostnaden för syntetiskt nikotin 3-4 gånger högre än kostnaden för naturligt nikotin. Trots det svämmas marknaden nu över av märken som saluförs som tobaksfritt nikotin eller syntetiskt nikotin.

Bakgrunden till det är dels den allt mer utbredda insikten i USA kring de negativa hälsoeffekter som följer av tobaksanvändning och den skärpta lagstiftning som kom på plats i USA 2009 mot alla produkter som härstammar från tobaksplantan. Lagstiftningen var en reaktion mot de nikotinprodukter som marknadsfördes som tobaksfria, och underförstått då mindre farliga än klassiska tobaksprodukter, trots att nikotinet härstammade från tobak.

Tobaksbolagen processade sin rätt att få fortsätta marknadsföra nikotinprodukter med nikotin extraherat från tobaksplantan som tobaksfria under några år, men 2016 kom domstolsbeslut som tydliggjorde att det var olagligt. 

Med detta exploderade utvecklingen av produktion av syntetiskt nikotin. Nikotinet är tobaksbolagen raison d’être, den substans som snabbt gör de som testar en produkt beroende, och därefter blir till en lukrativ konsument. 2021 kom de första produkterna med syntetiskt nikotin ut på marknaden och redan 2022 fanns hundratalet varumärken med syntetiskt nikotin att köpa i USA.

 

Riktas mot unga

Sex olika företag producerar idag, på några olika sätt och med lite varierande sammansättning av nikotinet, det syntetiska nikotin som tobaksbolagen sedan använder i olika nikotinbaserade produkter, t ex vätska till e-cigaretter. Produkterna marknadsförs både under begreppen ”syntetiskt” nikotin och ”tobaksfritt nikotin”. 

Men lagstiftarna i USA agerade snabbt, och 2022 tydliggjordes lagstiftningen så att det syntetiska nikotinet behandlas likvärdigt med tobaksprodukter. Marknadsföringsfördelarna har dock varit så stora att de uppväger de högre produktionskostnaderna, och därmed högre konsumentpriserna, varför syntetiskt nikotin ändå används i många produkter. 

Men inte i alla produkter som saluförs som tobaksfria! Att även nikotin från tobaksplantan finns med bland produkter som saluförs som tobaksfritt nikotin står klart utifrån de låga priserna på vissa av dessa produkter.

Nikotinindustrin hävdar att deras primära målsättning är att få rökare av traditionella cigaretter att övergå till mindre hälsofarliga produkter. Men när marknadsföringen samtidigt huvudsakligen riktas till yngre står klart att man i första hand vill leda in nya generationer i nikotinberoende. Vitt snus med tuttifruttismak är knappast det som gör att den 65-åriga rökare som vill sluta söker sig till en annan produkt. Inte heller det faktum att ungdomars sociala medier översköljs av reklam av vitt snus och e-cigaretter.

 

Kemisk katt- och råttalek

Kemiskt har nikotinmolekylen samma beteckning oavsett om den extraherats ur tobaksplantan eller producerats syntetiskt. Men molekylen finns i två spegelvända varianter, med uppbyggnad som kan liknas vid en vänster- respektive högerhand.

I syntetiskt producerad nikotin förekommer de båda varianterna i lika hög grad, men i tobak dominerar den ena varianten mycket stort. Djurförsök ger vid handen att det är det naturliga varianten som ger effekt på hjärnan, och att det syntetiska nikotinet därför kan vara hälften så aggressivt som det naturliga. Några studier på människor är dock inte genomförda än, med flera av nikotinbolagen tar det säkra före det osäkra och saluför enbart den variant man vet ger störst bereondeproblematik.

Nikotinindustrin fortsätter nu sin katt-och-råttalek med att hitta nya kryphål i lagstiftningen. Bland annat tittar man på möjligheter att genmodifiera tomater eller äggplantor så att de producerar en nikotinmängd som är kommersiellt användningsbar, men också på att nyttja andra snabbt beroendeframkallande substanser, som till exempel nikotinliknande arecoline, som finns i arecannötter. Ett budskap vid konferensen var därför att lagstiftarna måste hålla jämna steg med tobaksindustrin och reglera allt nikotin, oavsett form.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 14 times, 6 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa