Mat och Klimat

Förnybar el går knackigt på börsen - men nya bolag testar
ändå lyckan

Tycker du om denna artikel?

Den som vill placera sina besparingar i hållbara branscher och samtidigt ha viss ränta på pengarna har det inte helt enkelt att hitta rätt. Företag som arbetar inom omställningen från kött till gröna proteiner har än så länge haft det tufft på börsen, och även om förnybar energi var hett på aktiemarknaden 2020, har intresset under 2021 för bolag som verksamma inom solel, vindkraft och annan förnybar energi backat kraftigt. Detta samtidigt som vi i Sverige sett en generell börsuppgång kring 20 procent sedan årsskiftet. 

Trots det gjorde vindkraftbolaget OX2 börsintroduktion på Nasdaq First North den 23 juni, med en riktkurs på 60 kronor/aktie, vilket ger bolaget ett totalt börsvärde på 16,4 miljarder kronor. Ambitionen med börsintroduktionen är att få in nytt kapital för att på så sätt kunna öka farten i nyinvesteringar.

Ett annat nybildad aktiebolag sprunget ur ett vindkraftkooperativ är Frillesås Solpark AB. Vindkraftkooperativet etablerade sin första solpark invid sitt befintliga vindkraftverk i Frillesås 2019. Men vid den pågående utbyggnaden av solparken har man beslutat att istället ge både befintliga medlemmar i kooperativet, så väl som nya intressenter, en möjlighet att gå in som aktieägare i ett nybildat bolag. 

– Vi ser hur väl vind och sol kompletterar varandra, och vill därför utöka solelsproduktionen. Samtidigt är solceller fortfarande något dyrare än vindel, och då en ekonomisk förening har att värna medlemmarnas insatser, såg vi att den bästa vägen att komma vidare var att bilda ett separat aktiebolag för solparken, säger Olivia Andrén, marknadsföringsansvarig för Evig el.

Den nya etappen av Frillesås Solpark, lokaliserad utmed E6:an mellan Varberg och Kungsbacka, står klar i månadsskiftet juni-juli, med en beräknad toppeffekt på 1,5 MW.

Hyrköp sänker trösklarna för grön el

Andelar i vindkraftkooperativet är dock Evig els huvudinriktning även framledes, med principen att medlemmar ges ett lågt elpris, samtidigt som man är med och stöttar utbyggnaden av förnybar elproduktion. Något som samtidigt hindrar många från att på detta sätt sänka sina elkostnader, är att inköpen av andelar förutsätter en stor kapitalinsats. För att sänka trösklarna för nya medlemmar har Evig el därför infört en ny affärsmodell – hyrköp av vindandelar. 

– Det hela fungerar så att man bestämmer över hur många år man vill betala av andelarna och utifrån det får man ett avtal på ett månadspris över hela den perioden, samtidigt som man redan från dag ett får den fulla nyttan av de andelar som man har bestämt sig för att investera i, förklarar Olivia Andrén.

Olivia Andrén, marknadsföringsansvarig på Evig El. (Foto: Evig El)

Istället för en framtung investering som ger lönsamhet på sikt ger den nya affärsmodellen lönsamhet från start i form av ett lägre elpris, vilket gör det enkelt för vem som helst att gå in som andelsägare och helt enkelt efter hand betala andelarna med de pengar man sparat på att sänka sina elkostnader. 

– Även om man får alla fördelar av andelarna från start äger man dem inte förrän de har betalats helt och fullt, därav begreppet hyrköp. Vill man avbryta ytterligare köp innan avtalsperioden är klar är det fullt möjligt, och man kvarstår då som ägare av de andelar man hunnit köpa, säger hon.

Niclas Malmberg

Se vår intervju med Nordic DAC Group om koldioxidinfångning

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 6 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa