Mat och Klimat

UTRIKES

Nya insatser krävs mot klimatrelaterade vattenkriser i Afrika

Bristen på vatten blir alltmer akut i södra Afrika i takt med att klimatförändringarnas effekter...

Klimatkrisen driver på den globala ojämlikheten

Den stora ojämlikheten i världen skördar minst 21 000 människoliv per dag, enligt Oxfam. Liksom...

Kampanj ska stärka arbetet med Afrikas gröna mur

Söder om Sahara pågår arbetet med att anlägga ett 800 mil långt grönområde som ska...

Regenerativt jordbruk växer snabbt i Storbritannien efter Brexit

Utträdet ur EU har gjort det möjligt för Storbritannien att föra en egen jordbrukspolitik. Nu...

Förödande översvämningar allt vanligare i Brasiliens städer

I januari drabbades området runt den sydbrasilianska storstaden Belo Horizonte av kraftiga skyfall – med...

Lång torka kan slå hårt mot Latinamerikas skördar

En långvarig torka kan leda till kraftigt minskade skördar i de största latinamerikanska jordbruksländerna Brasilien...