Mat & Klimat

Namnbyte till trots, Lundin exploaterar nya oljefält i Nordsjön

Bild: Lundin Energy

11 oktober 2021

Lundin Energy har påbörjat ny oljeutvinning utanför Edvard Griegfältet i Norge. Ett beslut präglat av självskade- och planetskadebeteende, enligt Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter. 

Lundin Energy startade den 30 september en utbyggnad för oljeutvinning i det så kallade Solveigfältet söder om den pågående utvinningen i Edvard Griegfältet. Utbyggnadens första etapp består av fem brunnar som uppskattas innehålla 57 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto. Den sammanlagda potentialen för Solveigfältet bedöms vara upp till 100 MMboe. Vore det inte ur klimatperspektiv bäst att låta den oljan vara? Lundin Energys presschef Robert Eriksson har en annan uppfattning.

– Vi är, liksom de flesta andra bedömare, övertygade om att olja och gas kommer fortsätta att spela en avgörande roll i den globala energimixen under överskådlig framtid. Med det sagt kommer sammansättningen givetvis snabbt att förändras, och förnyelsebara energikällor att bli allt viktigare. Det är dock viktigt att komma ihåg att den olja vi producerar har en lång rad användningsområden som är livsviktiga för vårt samhälle, långt utanför transportsektorn. Den är till exempel en beståndsdel i många produkter som vi alla använder dagligen, säger presschef Robert Eriksson.

 

Lägst utsläpp per producerat fat olja

Men Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter är skarpt kritisk mot nyexploateringen. 

– Bara företag med självskade- och planetskadebeteende letar efter mer olja i våra hav, säger han. 

För att nå klimatmålen är det nödvändigt att inte bara minska utsläppen, men att faktiskt också minska koldioxidhalten i atmosfären. År 2020 bytte Lundin Oil namn till Lundin Energy, vilket skulle kunna signalera ett perspektivbyte från fossil till förnybar energi. Men så är alltså inte fallet i praktiken än.

– Idag är vårt koldioxidutsläpp per producerat fat bland de lägsta i världen, vilket främst beror på att våra fält i Norge är elektrifierade från land. Vi har också investerat i tre projekt för förnybar energi för att säkerställa att den el vi använder kommer från förnybara energikällor. Med vår industriledande strategi för minskade koldioxidutsläpp kommer vi att vara ett av de första olje- och gasbolagen att uppnå en koldioxidneutral verksamhet från 2023, säger Robert Eriksson.

Utsläppen vid själva oljeutvinningen är dock marginella i jämförelse med den koldioxid som sedan frigörs när oljan förbränns. Men det är inte utsläpp Lundin Energi vill ta ansvar för.

– Givetvis uppstår betydande utsläpp av koldioxid under andra delar av värdekedjan i vår industri. Vår övertygelse är dock att alla delar av denna värdekedja, industrier och vi alla som konsumenter, måste ta sitt ansvar för att minimera utsläppen, på samma sätt som vi gör, säger Robert Eriksson.

 

Niclas Malmberg

 

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.