Mat & Klimat

Namnbyte till trots, Lundin exploaterar nya oljefält i Nordsjön

Bild: Lundin Energy

11 oktober 2021

Lundin Energy har påbörjat ny oljeutvinning utanför Edvard Griegfältet i Norge. Ett beslut präglat av självskade- och planetskadebeteende, enligt Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter. 

Lundin Energy startade den 30 september en utbyggnad för oljeutvinning i det så kallade Solveigfältet söder om den pågående utvinningen i Edvard Griegfältet. Utbyggnadens första etapp består av fem brunnar som uppskattas innehålla 57 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto. Den sammanlagda potentialen för Solveigfältet bedöms vara upp till 100 MMboe. Vore det inte ur klimatperspektiv bäst att låta den oljan vara? Lundin Energys presschef Robert Eriksson har en annan uppfattning.

– Vi är, liksom de flesta andra bedömare, övertygade om att olja och gas kommer fortsätta att spela en avgörande roll i den globala energimixen under överskådlig framtid. Med det sagt kommer sammansättningen givetvis snabbt att förändras, och förnyelsebara energikällor att bli allt viktigare. Det är dock viktigt att komma ihåg att den olja vi producerar har en lång rad användningsområden som är livsviktiga för vårt samhälle, långt utanför transportsektorn. Den är till exempel en beståndsdel i många produkter som vi alla använder dagligen, säger presschef Robert Eriksson.

 

Lägst utsläpp per producerat fat olja

Men Greenpeace kampanjledare Carl Schlyter är skarpt kritisk mot nyexploateringen. 

– Bara företag med självskade- och planetskadebeteende letar efter mer olja i våra hav, säger han. 

För att nå klimatmålen är det nödvändigt att inte bara minska utsläppen, men att faktiskt också minska koldioxidhalten i atmosfären. År 2020 bytte Lundin Oil namn till Lundin Energy, vilket skulle kunna signalera ett perspektivbyte från fossil till förnybar energi. Men så är alltså inte fallet i praktiken än.

– Idag är vårt koldioxidutsläpp per producerat fat bland de lägsta i världen, vilket främst beror på att våra fält i Norge är elektrifierade från land. Vi har också investerat i tre projekt för förnybar energi för att säkerställa att den el vi använder kommer från förnybara energikällor. Med vår industriledande strategi för minskade koldioxidutsläpp kommer vi att vara ett av de första olje- och gasbolagen att uppnå en koldioxidneutral verksamhet från 2023, säger Robert Eriksson.

Utsläppen vid själva oljeutvinningen är dock marginella i jämförelse med den koldioxid som sedan frigörs när oljan förbränns. Men det är inte utsläpp Lundin Energi vill ta ansvar för.

– Givetvis uppstår betydande utsläpp av koldioxid under andra delar av värdekedjan i vår industri. Vår övertygelse är dock att alla delar av denna värdekedja, industrier och vi alla som konsumenter, måste ta sitt ansvar för att minimera utsläppen, på samma sätt som vi gör, säger Robert Eriksson.

 

Niclas Malmberg

 

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Trålgränsen flyttas ut för att skydda Östersjöns ekosystem

Efter att S ställt sig bakom beslutet står det nu klart att trålgränsen i Östersjön flyttas ut från dagens 4 sjömil till 12 sjömil på prov. “Fisket måste ske inom naturens ramar”, säger Elin Segerlind (V).

Klimat
Göran Hådén

Opinion: Därför räcker inte 99% mental omställning

Ska vi klara klimatet behöver överkonsumtionen försvinna snarast. De flesta är faktiskt positiva till att sänka sin materiella levnadsstandard för miljöns skull och 3 av 4 kan tänka sig köpa färre saker. Så varför händer det inte?

Klimat
IPS Inter Press Service

Fossila bränslen subventioneras med enorma belopp

Samtidigt som världens politiker diskuterar de åtgärder som krävs för att bemöta klimatkrisen så subventionerades den fossila bränsleindustrin bara under förra året med hisnande 5,9 biljoner dollar.

Djurrätt
Michael Abdi Onsäter

WWF slår hål på myten om det hållbara kycklingköttet

Svensk kyckling får rött ljus av Världsnaturfonden i årets köttguide efter att kriterier för klimat och djurvälfärd skärpts. Faktum är att endast 1-3 procent av det kött som konsumeras i Sverige godkänns av miljöorganisationen.

Miljö
Niclas Malmberg

SLU-forskare kritiserar Jord till bord-strategin: “Innehåller målkonflikter”

I oktober klubbade EU-parlamentet Från jord till bord-strategin. Det är nu EU-kommissionens uppgift att lägga fram lagstiftningsförslag för att implementera den. Men klart står redan att strategin misslyckas med att skapa förutsättningar för ett hållbart jordbruk, enligt rapporter som tagits fram av SLU-forskare