Mat & Klimat

Danmarks regering miljardsatsar på växtbaserat

Danmark är ett land med en omfattande och ofta storskalig köttproduktion. Nu genomför landets regering en historisk satsning på gröna proteiner och annan växtbaserad mat

12 oktober 2021

Nyligen klubbade den danska regeringen ett nytt lantbrukspaket som ska få ned utsläppen från jordbrukssektorn och hjälpa den att ställa om. I paketet ingår en satsning på 1,25 miljarder DKK på att främja inhemsk produktion av växtbaserad mat. Sverige bör snabbt följa efter, konstaterar Cecilia Mille på Djurens Rätt.

 

Största satsningen inom EU

“Jordbruksstöden måste användas som ett verktyg för att skapa incitament för lantbrukare som vill ställa om till en mer hållbar produktion, för att på så sätt stödja den gröna omställningen i sektorn”

Så står det i Danmarks nya jordbruksplan som klubbades igenom förra veckan och som alla folketingets partier står bakom. Planen kommer som en del i landets ambitiösa klimatprogram att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till år 2030. Utöver satsningar på växtbaserat, innehåller den även beslut om att minska avverkningen för att på sikt öka andelen skogsmark i landet.

Men det är de gröna proteinerna som utgör stommen i denna “historiska satsning”. Investeringen på 1,25 miljarder danska kronor (1,7 miljarder kronor) är den största någonsin inom EU, och många hoppas nu att andra länder som Sverige ska ta efter.

– Sverige bör skyndsamt följa Danmarks ledning, då Sverige gör långt ifrån tillräckligt på området. Den svenska livsmedelsstrategin har exempelvis stort fokus på att öka produktionen och exporten av svenska animalier. Det är att backa in i framtiden, säger Cecilia Mille, hållbarhetsansvarig på Djurens Rätt.

Enligt henne är det extra glädjande eftersom Danmark är ett land med en omfattande jordbrukssektor och hög och ofta storskalig köttproduktion. Över 90 procent av fjäderfä- och grisuppfödning är storskalig, enligt Greenpeace rapport Feeding the problem från 2019.

– Att ett sådant land väljer att göra den här satsningen visar att de tar frågorna på allvar och deras exempel kan få stor betydelse för andra länders omställning. 

 

Danmark är en storspelare när det kommer till grisuppfödning, och trenden går mot allt mer koncentrerade verksamheter. 2016 var 94 procent av gårdarna storskaliga, jämfört med 68 procent år 2004

 

Stöd till jordbrukare och vegoföretag

I planen ingår en satsning på 675 miljoner DKK till en fond för att stötta produktutveckling och marknadsföring av växtbaserade produkter över en nioårsperiod. 580 miljoner kommer att delas ut över fem år till lantbrukare som odlar växtbaserade proteiner avsedda för mänsklig konsumtion. Slutligen kommer 260 miljoner läggas på en strategi för “gröna proteiner” för människor och djur. Dessa pengar kommer troligen gå till att utforska bland annat odlat kött och olika former av djurfoder.

– Jordbrukspaketet kommer att skapa tusentals jobb i vegosektorn. Det här är den största investeringen som ett enskilt land gjort i sektorn, säger Rune-Christoffer Dragsdahl, ordförande på Dansk Vegetarisk Forening.

 

 

Michael Abdi Onsäter

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo.

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Se även: Aktivister målar ingången till EU-parlamentet grön: “Stoppa greenwashingen av CAP”

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.