Mat och Klimat

TEMPLATE-2024-05

PlayFair Display 22
600 seminegrita
30 altura.

Lyssna

de äldre!

ELIMINAR ESTOS TEXTOS

DESKTOP

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
60 Derecha
60 Izquierda

TABLET

PT Serif 18
400 Normal
18 Altura linea
Relleno
20 Derecha
20 Izquierda

MOBIL

PT Serif 16
400 Normal
16 Altura linea
Relleno
5 Derecha
5 Izquierda

Det finns en internationell grupp som heter The Elders. Det är en internationell icke-statlig organisation som leds av ett antal tidigare aktiva politiker och människorättsaktivister. De är pensionerade statsöverhuvuden och ledare som slutit sig samman för att vara en mänsklighetens erfarna och visa röst.  Där finns den norska före detta statsministern Gro Harlem Brundtland, den irländska presidenten Mary Robinson och Graça Machel, ministern från Moçambique. De vill använda sina erfarenheter för att hantera internationella utmaningar som fattigdom, AIDS och global uppvärmning. Gruppen bildades formellt av Nelson Mandela i juli 2007 i Johannesburg.

Tillsammans har de nu skrivit ett öppet brev till samtliga världsledare, där de kräverlångsiktigt ledarskap utifrån dagens existentiella hot. De skriver:

”Vår värld är i stor fara. Vi står inför en rad hot som sätter hela mänskligheten i fara. Våra ledare svarar inte med den visdom och brådska som krävs. Effekterna av dessa hot kan redan skönjas: ett snabbt förändrat klimat, en pandemi som dödat miljoner och kostat biljoner, krig där användningen av kärnvapen öppet har tagits upp.

Och det kan bli värre framöver. En del av dessa hot äventyrar själva existensen av liv på jorden. Vi vet ännu inte hur betydande de nya riskerna med artificiell intelligens kommer att vara.”

De fortsätter: ”Vi står vid ett stup. Undertecknarna av detta brev uppmanar världens ledare att arbeta tillsammans för att ta itu med dessa existentiella hot på ett mer beslutsamt sätt. Vi välkomnar människor från alla samhällen, generationer och politiska åsikter att tillsammans med oss be om modigt beslutsfattande – för vår gemensamma framtids skull. Kunskapen och resurserna för att ta itu med dessa utmaningar finns. Men alltför många av våra ledare saknar den politiska viljan eller förmågan att vidta beslutsamma åtgärder. De söker kortsiktiga lösningar framför långsiktiga lösningar. Under ett år då hälften av världens vuxna befolkning står inför val uppmanar vi alla som kandiderar till ämbeten att ta ett djärvt nytt grepp. Vi behöver ett långsiktigt ledarskap från beslutsfattare som förstår allvaret i de existentiella hot vi står inför och tror på vår förmåga att övervinna dem.”

De definierar långsiktigt ledarskap  som att visa ”beslutsamhet att lösa svårlösta problem, inte bara hantera dem, visdom att fatta beslut baserade på vetenskapliga bevis och förnuft och ödmjukhet att lyssna på alla som drabbas. Långsiktiga ledare måste ha den moraliska styrkan att ta itu med både aktuella problem och långsiktiga risker, ofta på bekostnad av egenintressen.” Och de fortsätter: ”Vi behöver ledare, kvinnor och män, som konsekvent visar modet att:

Tänka bortom kortsiktiga politiska cykler och leverera lösningar för både nuvarande och framtida generationer.

Inse att varaktiga svar kräver kompromisser och samarbete för hela världens bästa.

Visa medkänsla för alla människor genom att utforma en hållbar politik som respekterar att alla är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Upprätthålla den internationella rättsordningen och acceptera att varaktiga avtal kräver öppenhet och ansvarsskyldighet.

Förbinda sig till en vision om hopp om mänsklighetens gemensamma framtid, inte spela på dess splittrade förflutna.

Brevet riktar sig till FN:s framtidstoppmöte i New York i september och kan skrivas under av alla som håller med. Open letter calling on world leaders to show long-view leadership on existential threats – Future of Life Institute.

Jag har skrivit under. Gör det du också.

www.schyman.se

Foto: Facebook.
Foto: Facebook.
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Ett svar på ”Lyssna på de äldre!

  • Gun-Britt Gunnarsson

    Instämmer helt och fullt.

Kommentarer är stängda.

Tycker du om denna artikel?

UTVALDA INLÄGG

SENASTE NYHETERNA

Visited 36 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa