Mat och Klimat

Nya studier: Växtbaserat fortsätter att öka kraftigt, men är det tillräckligt?

16 november 2021

Allt fler tar medvetna beslut för att minska sin konsumtion av kött- och mjölkprodukter i Europa, samtidigt som marknaden för växtbaserade alternativ fortsätter att växa. Nya studier visar dock att takten på matomställningen måste öka ännu mer för att nå klimatmålen.

 

Trenden håller i sig

Det har kanske aldrig varit så lätt att skippa kött- och mejeriprodukter som idag. Utbudet ökar för varje dag med allt från fejkfisk till vego-ägg och snart finns det inga maträtter eller snacks kvar som inte också har en växtbaserad motpart. 

I Sverige har den årliga försäljningen ökat med 15-30 procent de senaste fem åren, att jämföra med 2 procent för livsmedelssektorn totalt. I USA, landet där många av de största växtköttsföretagen finns, är sektorn värd en miljard dollar, en siffra man tror kommer tredubblas till 2027.

Samtidigt finns tecken på att köttkonsumtionen fortsätter att minska både i Sverige och Europa. På hemmaplan har den minskat fyra år i rad, och mycket tyder på att trenden kommer hålla i sig.

 

Svensk totalkonsumtion av köttprodukter per person åren 1960-2018 (Källa: Naturvårdsverket)

 

Hälften har minskat sin köttkonsumtion

Nyligen publicerades en EU-finansierad rapport som visar att nära hälften, eller 46 procent, av de tillfrågade EU-medborgarna minskat sin köttkonsumtion senaste året, och 25 procent säger att de kommer att köpa mer växtbaserade substitut i framtiden. Hela 37 procent identifierade sig som veganer, vegetarianer eller flexitarianer. Forskarna tittade på enkätsvar från över 7 000 personer från bland annat Frankrike, Tyskland och Danmark.

Två andra studier tittade närmare på Storbritannien. Där framkom det att konsumtionen av kött och fisk minskat med 17 procent under det senaste årtiondet, samtidigt som andelen som konsumerar växtbaserade alternativ mer än fördubblats under samma period.

Den här utvecklingen är nödvändig för att vi ska klara av klimatmålen om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050, och mycket tyder på att takten i omställningen behöver öka ytterligare. En ny studie publicerad i British Medical Journal hävdar att köttkonsumtionen måste minska med 80 procent i USA och 70 procent i Europa till 2050, till exempel genom att införa ekonomiska styrmedel.

 

EU godkände nyligen äggsubstitutet Just Egg för försäljning i unionen. Alternativen till animaliska produkter blir allt bättre och allt fler.

 

Krävs konkreta mål

Trots matfrågans uppenbara betydelse för klimatet saknas tydliga konkreta mål och åtgärder för att den här omställningen ska ta vid, både globalt och på hemmaplan. Två av de största framgångarna på det nyligen avslutade klimattoppmötet i Glasgow handlade om metangas och avskogning, två problem som har en intim koppling till djurindustrin. Men förslagen om minskad köttkonsumtion lyser med sin frånvaro i slutavtalet. 

I Sverige är det endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tar upp matfrågan på allvar. Vänsterpartiet vill bland annat se en minskning med 25 procent inom fem år, medan Miljöpartiet fokuserar på att minska importerat “fulkött” och köttsvinn. 

Nyligen föreslog branschorganisationen Växtbaserat Sverige en rad åtgärder för att skynda på omställningen av livsmedelssystemet; bland annat genom stöd till forskning och startups, samt genom omställningsstöd till lantbruket.

Michael Abdi Onsäter

 

Se även: Växtbaserat Sverige: Detta krävs för omställningen till mer vego

Se även: Kon i rummet: Klimatpolitiken blundar för djurindustrin

 
Nyttig och god skolmat med låg klimatpåverkan. Intervju med Patricia Eustachio Colombo

Se även: Djurhållningen står för två tredjedelar av matens utsläpp

Visited 7 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa