Mat och Klimat

Schweiz håller folkomröstning
om
djurindustrins
framtid

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Ett totalförbud mot storskalig industriell uppfödning av djur. Det är temat för en schweizisk kampanj som samlat mer än de 100,000 namnunderskrifter som krävs för att få till en nationell folkomröstning enligt landets direktdemokratiska tradition. Regeringen tillbakavisar nu förslaget som alltför “radikalt” men lovar att presentera ett mjukare motförslag som ska ge schweizarna möjlighet att rösta om industridjurens levnadsvillkor framöver.

Totalförbud mot industriell djuruppfödning

“Djurindustrin driver den globala uppvärmningen, förvärrar hunger och vattenbrist i världen, orsakar antibiotikaresistens och bryter mot den konstitutionella principen om djurskydd” skriver företrädarna för kampanjen Ingen industriell uppfödning av djur i Schweiz på sin hemsida.

Kampanjen drog igång sommaren 2018 och stöttas av flera framstående miljö- och djurrättsorganisationer som Franz Weber Foundation, Greenpeace och landets miljöparti Gruene. Målet är ett totalförbud mot storskalig djuruppfödning kopplat med hårda restriktioner på import av olika animaliska produkter.

“Hälften av alla grisar som föds upp i Schweiz slaktas utan att någonsin ha sett himlen.”, säger Meret Schneider från djurrättsgruppen Sentience Politics till en schweizisk tidning. “Över 80 procent av landets kycklingar får aldrig komma ut och når slaktvikt redan efter 30 dagar.”

Silvano Lieger, en annan ledarfigur bakom gruppen säger till LIVEKINDLY att “majoriteten av människor är omedvetna om det stora antal individer som fortfarande föds upp och dödas under dessa hemska förhållanden. Industriell djuruppfödning är oacceptabelt och vi bör använda kraften i direktdemokratin för att även göra det olagligt”.

Förslaget vattnas ur

I höstas nådde kampanjen de 100,000 namnunderskrifter som krävs för att tvinga fram en nationell folkomröstning inom 18 månader, men förslaget är för radikalt enligt den schweiziska regeringen.

Nyligen skriver de dock i ett uttalande  att “regeringen välkomnar kampanjens principiella mål” och öppnar därför upp för ett motförslag med konkreta åtgärder för att förbättra djurens välfärd och livskvalitet. Det kommer att röra sig om fasta kriterier för utomhusvistelse, levnadsytor och andra kvalitetsfaktorer. Kraven ska “motsvara kriterierna i Bio Suisse riktlinjer från 2018”. Bio Suisse är landets paraplyorganisation för ekologiskt jordbruk.

Det exakta förslaget behandlas nu i parlamentet och kommer att presenteras inom ett år. Sedan kommer medborgarna få tre alternativ att rösta på: grundförslaget – dvs totalförbud av storskalig djurindustri – parlamentets motförslag samt ett rent “nej” vilket innebär att ingenting förändras i praktiken.

I direktdemokratins Schweiz förekommer ständigt denna typ av folkomröstningar och frågor som rör djurrätt och miljö är inget undantag. Förra året röstade schweizarna för ett initiativ som förbjuder kokning av levande skaldjur, medan ett förslag som skulle stoppa den systematiska avhorningen av kalvar och killingar röstades ned.

Michael Abdi Onsäter

 

SENASTE NYHETERNA

Foto: Eberhard grossgasteiger, Unsplash

Schweiz håller folkomröstning om djurindustrins framtid

Ett totalförbud mot storskalig industriell uppfödning av djur. Det är temat för en schweizisk kampanj som samlat mer än de 100,000 namnunderskrifter som krävs för att få till en nationell folkomröstning enligt landets direktdemokratiska tradition. Regeringen tillbakavisar nu förslaget som alltför “radikalt” men lovar att presentera ett mjukare motförslag som ska ge schweizarna möjlighet att rösta om industridjurens levnadsvillkor framöver.

Totalförbud mot industriell djuruppfödning

“Djurindustrin driver den globala uppvärmningen, förvärrar hunger och vattenbrist i världen, orsakar antibiotikaresistens och bryter mot den konstitutionella principen om djurskydd” skriver företrädarna för kampanjen Ingen industriell uppfödning av djur i Schweiz på sin hemsida.

Kampanjen drog igång sommaren 2018 och stöttas av flera framstående miljö- och djurrättsorganisationer som Franz Weber Foundation, Greenpeace och landets miljöparti Gruene. Målet är ett totalförbud mot storskalig djuruppfödning kopplat med hårda restriktioner på import av olika animaliska produkter.

“Hälften av alla grisar som föds upp i Schweiz slaktas utan att någonsin ha sett himlen.”, säger Meret Schneider från djurrättsgruppen Sentience Politics till en schweizisk tidning. “Över 80 procent av landets kycklingar får aldrig komma ut och når slaktvikt redan efter 30 dagar.”

Silvano Lieger, en annan ledarfigur bakom gruppen säger till LIVEKINDLY att “majoriteten av människor är omedvetna om det stora antal individer som fortfarande föds upp och dödas under dessa hemska förhållanden. Industriell djuruppfödning är oacceptabelt och vi bör använda kraften i direktdemokratin för att även göra det olagligt”.

Förslaget vattnas ur

I höstas nådde kampanjen de 100,000 namnunderskrifter som krävs för att tvinga fram en nationell folkomröstning inom 18 månader, men förslaget är för radikalt enligt den schweiziska regeringen.

Nyligen skriver de dock i ett uttalande  att “regeringen välkomnar kampanjens principiella mål” och öppnar därför upp för ett motförslag med konkreta åtgärder för att förbättra djurens välfärd och livskvalitet. Det kommer att röra sig om fasta kriterier för utomhusvistelse, levnadsytor och andra kvalitetsfaktorer. Kraven ska “motsvara kriterierna i Bio Suisse riktlinjer från 2018”. Bio Suisse är landets paraplyorganisation för ekologiskt jordbruk.

Det exakta förslaget behandlas nu i parlamentet och kommer att presenteras inom ett år. Sedan kommer medborgarna få tre alternativ att rösta på: grundförslaget – dvs totalförbud av storskalig djurindustri – parlamentets motförslag samt ett rent “nej” vilket innebär att ingenting förändras i praktiken.

I direktdemokratins Schweiz förekommer ständigt denna typ av folkomröstningar och frågor som rör djurrätt och miljö är inget undantag. Förra året röstade schweizarna för ett initiativ som förbjuder kokning av levande skaldjur, medan ett förslag som skulle stoppa den systematiska avhorningen av kalvar och killingar röstades ned.

Michael Abdi Onsäter

Visited 6 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa