Mat och Klimat

Svenska greentech-företaget Enjay driver på för smart energieffektivisering

Tycker du om denna artikel?

Även om den mesta energipolitiska debatten handlar om ökat behov av utbyggd elproduktion finns fortfarande relativt lågt hängande frukter för att energieffektivisera. Ett eftersatt område här har länge varit möjligheten att ta tillvara energiinnehållet, dvs värmen, i frånluft från till exempel restauranger och lokaler för livsmedelsproduktion. Det svenska greentech-företaget Enjay har dock löst den tidigare problematiken att på ett lönsamt sätt återvinna energi ur förorenad frånluft, genom att ta fram en extra tålig värmeväxlare.

– Vi har utvecklat och patenterat den första värmeväxlaren i världen som klarar av att sitta i en nedsmutsad miljö, utan förfiltrering och extra underhåll, och återvinna energi robust över tid, säger Jesper Wirén, VD på Enjay

Medan traditionella värmeväxlare har liggande lameller där partiklar riskerar att fastna, saknar Enjays värmeväxlare lameller för att istället arbeta med rörslingor. Den patenterade geometrin på rörslingorna gör att partiklarna kan passera genom värmeväxlaren utan att fastna, och minskar då nedsmutsningen och igensättningen radikalt. Konstruktionen gör det lönsamt att återvinna energi ur förorenad frånluft, oavsett om det handlar om restaurangventilation med höga halter av fett och sot, vax och ludd i tvätterier, damm och sågspån i träindustri eller fett och fukt i livsmedelsindustrin. Och företaget har redan bidragit till en betydande energieffektivisering i de fastigheter där värmeväxlaren installerats.

– Än så länge så sparar vi cirka 10 miljoner kWh/år på de anläggningar som är i drift. Den siffran kommer att dubbleras under nästa år, säger Wirén.

Potentialen att få fler aktörer att nappa på idén om att investera i en värmeväxlare som gör att man kan sänka sina uppvärmningskostnader bedömer Wirén vara mycket stor.

– Inom processventilation, där spillvärmen existerar, finns många olika segment. Idag arbetar vi inom, och har levererat utrustning till, Fastfood, Livsmedelsindustrin och industriella tvätterier. Men vi får dagligen förfrågningar på projekt inom andra segment såsom Lantbruk, Polymer, Sågverk, Torkanläggningar etc. Vår produkt bryr sig inte om vilken nedsmutsning det är utan kan arbeta stabilt oavsett.

De eventuella hinder som finns på vägen är varken av teknisk, ekonomisk eller politisk art. Den stora utmaningen kan istället vara att få fastighetsägare att inse att värmeväxlaren faktiskt inte är för bra för att vara sann.

– Man har försökt att lösa denna utmaning i många år utan framgång, så självklart är folk lite skeptiska i början. Men nu har vi över 100 fungerande anläggningar så ryktet har börjat sprida sig, och då också förfrågningarna, säger Wirén.

 
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 25 times, 18 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa