Mat och Klimat

Vindkraftskooperativet som går mot strömmen

Fler artiklar av denna författare

30 januari 2023

Samtidigt som elproduktionen i Sverige slår alla tidigare rekord, och Sverige sticker ut som det EU-land som exporterar mest el, har det senaste årets volatila elpris, dvs stora och snabba svängningar i elpris, skapat problem för flera vindkraftkooperativ. 

Ett system där man dels säljer den el den egna vindkraften genererar för att samtidigt köpa el till medlemmarnas elbehov, har visats medföra stora risker i och med att elpriserna generellt är lägre de tider då vindkraften producerar som bäst. Särskilt utsatta är kooperativ som har tyngdpunkten av produktionen i norr, där elpriserna är lägre, men de flesta medlemmar finns i söder, där elpriset är högre.

Ett vindkraftskooperativ som går mot strömmen är Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening, SVEF. Föreningen bildades 1998 och under år 2022 har man både kunnat betala av samtliga lån och fått en snabbare medlemstillströmning än någonsin tidigare i föreningens historia. Orsaken härtill är både en medveten strategi och en gnutta tur.

– Våren 2021 tog vi tre nya vindkraftverk i drift med en effekt på 3 x 3,5 MW och en förväntat årsproduktion om ca 33 GWh/år, och fick med det en långt större produktion än vad som behövs för medlemselen. Hade vi varit i en annan fas av investeringscykeln när elpriserna började stiga, dvs med knapp överproduktion och behov av snara investeringar, hade läget varit annorlunda, säger Oliva Andrén, vice ordförande och marknadsansvarig i SVEF.

 

Dubbla produktionen

Men Andrén framhåller att den viktigaste orsaken till att föreningen står stabil även under rådande förhållanden är de medvetna val som man gjort. Dels valet att sprida ut vindkraftproduktionen i hela landet, från söder till norr, men också det man kallar “dubbla produktionen”. 

– Vägledande för vår investeringsstrategi är att alltid ha minst dubbelt så stor elproduktion i jämförelse med vad som behövs för medlemselen, säger Andrén.

Med dubbla elproduktionen klarar föreningen även tider när man får långt mindre betalt för varje såld kilowattimme än vad man sedan måste betala för medlemselen. Men strategin kommer inte utan baksidor.

– Vi har haft perioder då vi tvingats stoppa andelsförsälningen i både elområde 3 och 4, och det är inte kul när vi samtidigt har som ambition att växa för att på så sätt bidra till ytterligare utbyggnad av förnybar elproduktion. Men för att inte äventyra föreningens ekonomi, och därmed också värna befintliga medlemmar, har det stundtals varit nödvändigt med stopp för andelsförsäljning trots en stor överproduktion, säger Andrén.

Men det som framför allt är resultatet av strategin är ett relativ högt andelspris. Vid årsskiftet höjde föreningen det nominella värdet till 1 400 kr för en andel som ger rätt till 100 kWh/år. Det kan förefalla dyrt i jämförelse med andra kooperativ. Men det man får är samtidigt inte bara lågt elpris, men också medlemskap i en robust förening som har ekonomiska muskler att fortsätta utbyggnaden av förnybar elproduktion.

– Vi har sett hur andelar i vissa andra kooperativ tappat värde över tid, men vi kan på goda grunder stå för vår slogan Evig El. Den som går med i svef kan vara säker på att andelarna kommer vara minst lika lönsamma också för barnbarnen och barnbarnsbarnen, säger Andrén.

Niclas Malmberg

SENASTE NYHETERNA

Visited 22 times, 5 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa