Mat och Klimat

Är du mogen för historiens största omställning?

Tycker du om denna artikel?

Det finns lösningar för att rädda våra livsbetingelser på jorden, men det krävs en omställning av extraordinära proportioner. Stora omställningar har genomförts förr – se bara på Franklin D. Roosevelts omdaning av USA:s civila industri till krigsindustri under början av andra världskriget. Förutom att säkerställa utgången av hela kriget gav detta även 17 miljoner nya jobb, ökade landets produktivitet med 96 procent och ledde dessutom till en mängd nya viktiga innovationer. Roosevelts omställning tog inte mer än några månader.

De stora tankebegränsningarna i vårt nuvarande ekonomiska system är:

 1. A) Nästan allt kapital är idag uppbyggt på kortsiktiga vinster.
 2. B) 40 procent av allt kapital, enligt någon ekonomikälla, är endast pengar alstrade av pengar och ingår inte i det normala finanssystemet för att bygga ett framtidssamhälle.
 3. C) Alla företag vill öka sin omsättning och vinst i oändlighet trots att vi bara har en planet med en begränsad mängd resurser och råvaror.
 4. D) De flesta konsumenter får regelbundet ökad lön som automatiskt leder till ökad konsumtion (100 procent eller mer på cirka 24 år). Facket driver på för maximala löneökningar i stället för fyradagars arbetsvecka = mer fritid, mindre varukonsumtion och en successivt ökande tjänstekonsumtion.
 5. E) De flesta vill ha ett stort ägande av dyra kapitalvaror (bilar, båtar, maskiner etc.) som används under en bråkdel av sin korta livstid. Bättre införa ett obligatoriskt leasingssystem för i princip alla kapitalvaror.
 6. F) Många reser med flyget på korta semesterresor/weekendresor i stället för välplanerade långtidsupplevelser.

Vad vi kan förändra:

 1. Kraftig nedrustning av krigsindustrin

För vår egen säkerhet samt för en enorm kapitalöverföring till klimatindustrin, som idag endast utgör en bråkdel av krigsindustrin.

 1. Fem gånger längre livslängd på alla kapitalvaror

Vi inför ett tävlingsmoment för att få företagen att skapa produkter med minst fem gånger längre livslängd. För att uppnå detta behöver vi:

– Införa differentierad moms, 10–100 procent på alla resurskrävande kapitalvaror. Kort livslängd = 100 procent moms. Lång livslängd = 10 procent, osv.

– Avskaffa all skatt på arbete på upp till arbete upp till 16 600 kr i månaden och samtidigt städa upp i bidragsdjungeln. Endast ett övergripande bidrag får vara kvar, för den lilla del av befolkningen som fortfarande är i behov av det efter skatteomläggningen. Detta ger dessutom en möjlighet att stoppa bidragsfusket.

 1. Nytt lönesystem

80 procent av lönen betalas ut i ”vanliga” pengar, resterande 20 procent i en ny, digital valuta som endast skall användas för köp och byte av tjänster inom den egna kommunen.

Vi behöver minska varukonsumtionen till hälften, alltså motsvarande den nivå vi hade under 1980-talet (inte stenåldern)! Detta är ett led i att föra över varukonsumtion till tjänstekonsumtion.

 1. Flygskatt

Inför progressiv flygskatt på alla flygresor tills vi har ett nytt, miljövänligt flygbränsle.

Vi ser ingen annan väg eftersom:

– Svenskarna idag flyger fem gånger mer än det globala snittet.

– Biobränsle – ett i sig mycket omtvistat alternativ till fossila bränslen – inte kommer att utgöra en övervägande del av blandningen i flygtanken förrän år 2050, och kommersiellt elektrifierat flyg ännu inte lämnat marken.

– Flygandet, utan åtgärd, kommer att öka med mer än 100 procent under en 20–30 års period.

Därför måste vi i ett första steg omgående minska vårt resande med flyg till en femtedel av dagens nivå (alltså till det globala genomsnittet!).

För att få den effekten måste första flygresan beskattas med minst 2000 kronor, den andra 4000, den tredje 8000 och så vidare. Detta är ingen straffskatt, utan bara betalning för den verkliga miljöskadan. Färre och längre semesterperioder, alternativt semester i närområdet, är det självklara målet. Heathrow planerar för en för- dubbling av trafiken inom 20 år, och Arlanda talar om ytterligare en start- och landningsbana!

 1. Uthyrningssystem i stor skala

Att hyra/leasa istället för att köpa måste vara ett naturligt framtidskoncept. Alla kapitalvaror används då maximalt under sin fem gånger längre livslängd, vilket ger en enorm miljövinst och sparar värdefulla råvaruresurser för kommande generationer.

 1. Samåkning till arbete

Redan på sextiotalet samåkte jag varje dag till och från jobbet mellan Borås och Viskafors (15 km). Jag upplevde det som en privattaxi som hämtade och lämnade av mig. Det var rena lyxen och månadskostnaden var minimal.

Höga biltullar i storstäder kan påskynda övergången. Om minst två, helst fem, personer sitter i samma bil morgon och kväll, till skillnad från dagens standard på en person per bil, genereras enorma miljövinster i form av minskat underhåll och minskad utbyggnad av vägnätet, minskade utsläpp och framför allt mindre köer. I Stockholm sitter 350 000 bilister i bilköer i 30 minuter till och från arbetet varje dag – detta resulterar i en alldeles onödig extra bensinförbrukning på en miljard liter om året. Här har alltså bilpendlarna en möjlighet att spara 20 miljarder kronor per år!

 1. Kraftiga regleringar av konsumtionsdrivande reklam

En armé av experter på marknadsföring använder idag avancerad psykologi och sofistikerade algoritmer för att få oss att tro att vi behöver köpa mer och mer prylar för att vara lyckliga och socialt accepterade människor. Detta kan givetvis inte tillåtas fortsätta om vi ska ha en chans att klara omställningen, utan måste underställas starka regleringar i stil med tobaksreklamen.

Om vi genomför dessa förändringar kan vi bygga ett verkligt säkert och tryggt framtidssamhälle för kommande generationer.

Picture of Douglas Weiberg
Douglas Weiberg
Företagskonsult, framtidsvisionär och författare.
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 34 times, 9 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa