Mat och Klimat

Tycker du om denna artikel?

Avskogningen i Brasilien har ökat kraftigt under Bolsonaros styre, mycket som en konsekvens av  nötköttsektorns utbredning i landet. I Sverige fortsätter matjättarna att sälja brasilianskt kött från den skandalomsusade köttjätten JBS, även om det utgör en relativt liten del av den totala försäljningen. “Vi känner oss trygga med de produkter vi köper”, säger ICA:s kvalitetschef till Mat och Klimat.

40 procent av Brasiliens 200 miljoner nötkreatur finns i Amazonasregionen idag – en fyrdubbling sedan 1988. (Foto: “Gado” by acmoraes is licensed under CC BY 2.0 )

Den senaste tiden har Brasiliens regering under ledning av Jair Bolsonaro genomfört nya angrepp mot landets redan hårt ansatta miljölagstiftning. Resurserna till klimat- och miljömyndigheter kapades med en fjärdedel i den nya budgeten och i senaten pågick ett försök att avreglera skyddade områden ännu mer, med en lag som skulle ge amnesti till aktörer som illegalt avverkat och tagit över markområden i landet. 

Detta trots att avskogning och anlagda bränder ökat markant i Bolsonaros Brasilien, samtidigt som den globala art- och klimatkrisen intensifieras allt mer. Lagförslaget drogs tillbaka efter intensiv press både på hemmaplan och internationellt; bland annat hotade flera brittiska butikskedjor med bojkott av brasilianska varor som svar. 

40 procent av djuren hålls i Amazonas

Det är landets enorma köttproduktion som pekas ut som en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom miljöförstöringen inte bara i Amazonas, utan även i andra känsliga regioner i landet som Cerradon och i Pantanal. Brasilien är världens största producent av nötkött och sektorn har ökat dramatiskt under de senaste årtiondena.

40 procent av landets 200 miljoner nötkreatur finns i Amazonas regnskogsområden, en fyrdubbling sedan 1988. Enligt Amnesty International har majoriteten av den yta som avskogats i regionen gjorts om till betesmarker för köttproduktion idag. Efter en lång tid av minskad avskogning och förbättringar vände den positiva trenden när president Jair Bolsonaro tog över makten. Mellan 2018 och 2019 förlorade Amazonas nära 500 kvadratkilometer regnskog – en ökning med 91 procent jämfört med året innan.

Forskare varnar nu för att Amazonas regnskogar släpper ut mer koldioxid än de tar upp – och att en allvarlig “tipping point” kommer allt närmare.

Trots att tre fjärdedelar av köttet konsumeras på hemmaplan, är Brasilien idag världens största exportör av nötkött. Varje år säljs miljontals portioner oxfilé med brasilianskt ursprung i svenska butiker och på restauranger – särskilt vid högtider som midsommar och nyår. 

Köttet säljs bland annat under namnet “Naturkött” och köps in av företaget Norvida AB, som i sin tur köper det av den brasilianska köttjätten JBS. Enligt organisationen Amazon Watch är Norvida en av de största importörerna av JBS produkter till Europa. JBS är världens största köttproducent och slaktar uppåt 80 000 nötdjur och 13 miljoner fjäderfä varje dag.

Norvidas Naturkött finns att köpa i de flesta stora svenska livsmedelsbutiker

 

Trots upprepade löften och åtaganden genom åren har JBS varit inblandat i en rad olika skandaler – från muthärvor, till avskogning och boskapstvätt. Omfattande journalistiska granskningar av bland andra The Guardian, Réporter Brasil och Amnesty International har funnit otaliga fall där JBS köpt djur från olagliga områden och omregistrerat dessa för att komma undan köparnas krav. I fjol bröt storbanken Nordea helt med köttföretaget och uteslöt JBS från sin portfölj.

 

“Kontraproduktivt med bojkott” – Vill ställa krav och påverka

De svenska butikskedjorna litar dock på att Norvidas hållbarhetsåtgärder är tillräckliga. Företaget köper inte in kött från delstater som till någon del ligger i Amazonas regnskog, och har dessutom utvecklat ett spårbarhetssystem som lättare ska fånga upp oegentligheter och öka insynen längs hela värdekedjan.

– Vi känner oss trygga med de produkterna som vi köper från Norvida. De har säkrat upp att ingen av deras producenter föder upp boskap på marker där man skövlat regnskog och våra kvalitetsexperter undersöker anläggningarna och ser till att de ligger i områden utanför Amazonas, säger Niclas Warén, kvalitetschef på ICA.

Nina Torlén Simberg, hållbarhetsansvarig på Lidl Sverige, är inne på samma spår

Vi har tagit ställning internationellt mot avskogningen i Amazonas, genom bland annat uttalanden genom Lidl Stiftung och nu nyligen på EU-nivå tillsammans med WWF. Vi jobbar i nära långsiktigt samarbete med våra leverantörer, i detta fall Norvida, och vi ställer hårda krav gällande hållbar produktion och kvalitet, säger hon till Mat och Klimat.

Men bristerna hos JBS har letat sig in även i Norvida. I våras släppte Greenpeace en granskning av köttsektorn i delstaten Pantanal, där de kartlade 15 gårdar som hade koppling till senaste tidens bränder och andra miljöbrott. Organisationen fann att deras kött tagit sig vidare till bland annat Sverige, genom JBS och Norvida.

– Självklart tar vi kritiken mot Norvidas underleverantör på största allvar och gör vårt yttersta för att säkerställa köttets ursprung och att det lever upp till de höga krav vi ställer. Vår generella hållning är att vi vill uppmuntra och gynna dem som producerar bra produkter på ett hållbart sätt, för att påverka och driva utvecklingen åt rätt håll, säger Magnus Törnblom, presschef på Axfood, till Mat och Klimat.


Pantanal är världens största våtmarksområde och ett av de mest artrika områdena i världen. Cirka 90 procent av området har tagits i anspråk av jordbrukare vars äganderätt inte erkänts av staten. (Foto: Nathalia Segato, Unsplash)

Chefen för kvalitet och miljö på Norvida, Calle Ramvall, säger till Expressen att det hela naturligtvis “inte är bra”, men att “systemet fångar de flesta av problemen”. Norvida kommer inte att sluta importera från Brasilien, tvärtom menar Ramvall att det endast är genom aktivt samarbete och hårt ställda krav som jordbruket faktiskt kan bli hållbart i regionen.

Nina Torlén Simberg på Lidl Sverige, menar även hon att en bojkott skulle vara kontraproduktiv för miljön och klimatet:

– En bojkott skulle slå mot alla leverantörer och dessutom drabba de små bönder som givits en chans att starta upp jordbruk och trygga egen försörjning. Att säkerställa hållbar odling och produktion av livsmedel är lika utmanande som prioriterat. Många livsmedel kommer från jordbruk i mindre utvecklade länder, vilket är förenat med utmaningar, men Lidl bidrar bland annat genom högt ställda krav på leverantörer och produktion, säger hon.

Amazon Watch: Krävs att svenska folket vägrar handla kött från Brasilien

Företrädare för de svenska matjättarna påpekar även att det brasilianska köttet endast utgör en mycket liten del av den totala försäljningen av köttprodukter.

– 90 procent av köttet vi säljer till ICA-butiker har svenskt ursprung och vi strävar efter att öka den svenska andelen kött. Av vår totala försäljningsvolym är andelen brasilianskt nötkött knappt 1 procent och det handlar främst om oxfilé som säljs under storhelger som nyår, påsk och midsommar, då efterfrågan på oxfilé ofta överstiger tillgången på svensk oxfilé, säger Niclas Warén.

Merparten säljs dock på restauranger runt om i landet. Hur mycket kött det faktiskt rör sig om är svårt att säga då den nationella handelsstatistiken visar sista avsändarland, och inte ursprungsland. Ursprungsmärkning av köttprodukter är än så länge inget krav inom restaurangbranschen, men det är på gång inom kort, trots branschorganisationen Visitas protester.

Alex Brekke är generalsekreterare för svenska grenen av Amazon Watch, en ideell organisation som värnar regnskogen och urfolkens rättigheter i Amazonas. Han har tidigare uppmanat svenskarna att skippa oxfilén till nyår, på grund av kopplingarna till JBS. I ett mail till Mat och Klimat riktar han skarp kritik mot de svenska livsmedelsjättarna:

– Butikskedjorna fortsätter att blunda för vad både JBS och deras ägare BlackRock gör i Amazonas. JBS har garanterat för Norvida att allt står rätt till och Norvida för detta vidare till Coop, ICA mfl. Samtidigt fortsätter urfolken rättigheter att kränkas och regnskogen skövlas. Det som krävs är att svenska folket vägrar handla kött som kommer från Brasilien, men inte bara vägrar utan även informerar sin lokala butik att de vägrar och varför.

I mars skrev organisationen ett öppet brev till Coop där de uppmanar kedjan att bojkotta produkter med koppling till köttjätten JBS. Vi har sökt hållbarhetsansvarig på Coop för en kommentar, men utan framgång.

 

Amazon Watch är en ideell förening som arbetar för att skydda regnskogen och urbefolkningen i Amazonas

Michael Abdi Onsäter

Se Även: Kritiserat frihandelsavtal kan ännu bli av

Se Även: Storskaliga jordbruk driver på illegal skogsskövling

 
Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Kommentarer är stängda.

Visited 285 times, 139 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa