Mat och Klimat

Dumpringshandboken ger tips hur
man lever
gott på samhällets överflöd

Tycker du om denna artikel?

I tio års tid har Andreas Jakobsson levt som dumpstrare, det vill säga tagit hand om den mat som livsmedelsbutiker slänger. Nu är han aktuell med en ny bok om livet som dumpstrare – ”Dumpstringshandboken – Konsten att leva gott på samhällets överflöd”.

Utifrån den debatt som ändå förts de senaste åren kring problemen med matsvinn, skulle man kunna tro att det idag är svårare att hitta bra slängd mat, i jämförelse med hur situationen var för tio år sedan. Men enligt Jakobsson är det ingen skillnad, butikerna slänger lika mycket förstklassig mat idag som 2013. Medan budskapet i hans förra bok – ”Svinnlandet” – i första hand var riktat mot den politiska nivån och mot butikskedjorna, för att få dessa att agera för att minska matsvinnet, är budskapet i uppföljaren snarare riktat till folk i allmänhet, för att få människor att ta hand om de matbergs som butikerna fortsätter att slänga. Devisen är att om nu vare sig riksdag eller ägarna till livsmedelsbutikerna tar ansvar måste människor agera.

Den som bidrar till att ta hand om den mat som butikerna slänger vinner dessutom själv på det hela, på flera sätt. För det är inga små mängder mat Jakobsson räddar åt sig och sin familj. Han uppskattar att det handlar om mat för 8000kr/månad, vilket är mer än familjen gör av med. Han skänker därför också mat åt ett par personer som behöver stöd. Och det är ingen ensidig kost som dumpstringen ger, utan tvärt om också livsmedel Jacobsson inte skulle köpa om han handlade istället för att dumpstra. Vanligaste fyndet är tomater, men även paprika slängs i stora mängder och allehanda frukter i flerpack.

Enligt Jacobsson kastas en tredjedel av den mat som produceras, trots att det i huvudsak är tjänliga livsmedel. Att få bort matsvinnet helt är svårt. Men om matsvinnet globalt halverades skulle inga människor behöva leva med livsmedelsbrist.

Varför gör då inte fler personer en insats som dumpstrare? Att det är tabubelagt, ja ses som en nästan ljusskygg, snuskig eller smutsig verksamhet, är ett troligt svar. Och bokens allra viktigaste funktion är därför att bidra till att få till stånd en attitydförändring där dumpstrare erkänns som miljöhjältar, och inte betraktas som halvkriminella lortgrisar.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 4 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa