Mat och Klimat

Bin som pollinerar

PlayFair Display 22 - 600 seminegrita - 30 altura.

Naturskyddsföreningen hittar miljögifter
i påstått
bivänliga växter

Naturskyddsföreningen hittar miljögifter
i påstått
bivänliga växter

Tycker du om denna artikel?

Mat och klimat har tidigare lyft hur att antalet bin och andra pollinatörer snabbt minskar, och vilka katastrofala följder det kan ge. En orsak till den dramatiska situationen är förändringen av landskapet, där ängsmarker försvinner i snabb takt, i kombination med användningen av bekämpningsmedel i jordbruket. Allt fler engagerar sig för att medverka till att bryta trenden genom att exempelvis omvandla sin tidigare villagräsmatta till en oas för bin, med en mångfald av blommor. Marknaden för så kallade bivänliga växter har därför vuxit snabbt, och i takt med det också dragit till sig mindre nogräknade aktörer. Enligt en rapport från Naturskyddsföreningen har gifter hittats i 36 av 68 fröpåsar och i hela 53 av 54 analyserade krukväxter, trots att de marknadsförs som bivänliga.

Men det nedslående resultatet är inte liktydigt med att försäljarna brutit mot några regler. Märkningar som “bivänlig” och “älskas av bin” innebär enbart att det är växter som innehåller nektar. Den säger däremot inget om växterna samtidigt besprutats med bekämpningsmedel som är direkt skadliga för bin. I Naturskyddsföreningens undersökning hittades rester av 22 sådana bekämpningsmedel av de totalt 68 olika bekämpningsmedel som gick att analysera.

Av de bekämpningsmedel som hittades fanns också 16 som är förbjudna inom EU. Det har fått Naturskyddsföreningen att kräva att EU inför bättre lagar och kontroller av vilka bekämpningsmedel som finns i importerade växter. Att förbjuda användningen av farliga bekämpningsmedel inom unionen är otillräckligt om det samtidigt är fritt fram att importera växter som odlats med dessa bekämpningsmedel i andra delar av världen.

Inte heller märkningen “från Sverige” ger några garantier att en växt är fri från rester av farliga bekämpningsmedel. Innebörden av märkningen är enbart att sista fasen i produktionsledet varit i Sverige. På vägen hit kan växten ha besprutats i länder som Kenya, Uganda, Tanzania och Kina, där regleringen mot användning av farliga bekämpningsmedel är obefintlig eller svag. Trots det finns inte ens statistik över hur många av de växter som säljs i Sverige som faktiskt har odlats och vuxit upp inom landet, eller ens inom EU.

Naturskyddsföreningen driver nu kampanjen Rädda bina: Stoppa gifterna! där man hoppas få 40 000 underskrifter till stöd för “bättre märkning och strängare regler så att vi kan odla bivänligt utan att sprida gifter i miljön!” Svenska blomsterhandlare och handelsträdgårdar omsätter cirka 5 miljarder kronor varje år, så det är ingen liten verksamhet det handlar om. Och det minsta man kan begära är att i alla fall de trädgårdsodlare som vill göra rätt inte ska luras av vilseledande märkning.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 190 times, 190 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa