Mat och Klimat

Röster om klimatrapporten: djurhållningen måste minska

Enligt FN står djursektorn för 14,5 procent av mänsklighetens klimatpåverkan. Ett skifte mot ett mer växtbaserat matsystem är enligt forskningen nödvändigt för att bromsa klimatkrisen.

17 augusti 2021

Den globala djurhållningen måste minska för att mildra den eskalerande klimatkrisen och dess effekter på våra samhällen och vår planet. Att minska halten metangas i atmosfären kan vara den viktigaste åtgärden för att undvika en klimatkatastrof, säger en av klimatrapportens huvudgranskare.

 

Metanet är avgörande i klimatkampen

Förra veckan släppte FN:s klimatpanel IPCC en av årtiondets viktigaste rapporter där de bland annat slår fast att klimatkrisen redan är över oss och att konsekvenserna snabbt kommer bli allt värre i takt med att utsläppen ökar. Men varje decimal spelar roll, och om de värsta konsekvenserna ska undvikas krävs det att världens länder och medborgare minskar utsläppen omgående.

Enligt Durwood Zaelke, en av IPCC-rapportens ledande granskare, är det utsläppen av metangas som bör vara i fokus de närmaste åren. Gasen, som främst kommer från djurindustrin och utvinning av fossila bränslen, är många gånger mer potent än koldioxid men är samtidigt också mer kortlivad. En minskning av halten metangas skulle få en snabb och påtaglig effekt och köpa mänskligheten en hel del ovärderlig tid, berättar han för The Guardian. Halten metangas har ökat kraftigt de senaste åren, och enligt FN:s miljöprogram UNEP, steg de till nya rekordnivåer förra året.

Siffrorna på djursektorns totala utsläpp varierar, men enligt FN:s livsmedelsorgan FAO står den globala djurindustrin för 14,5 procent av våra totala utsläpp av växthusgaser. De huvudsakliga orsakerna är metanutsläpp från idisslande djur, kväveutsläpp från gödslade marker, samt förändrad markanvändning. Animaliska livsmedel är generellt mycket mer resursintensiva än mat från växtriket eftersom de förlänger näringskedjan. Stora landytor tas i anspråk för att producera djurens foder vilket tränger undan ekosystemen och deras förmåga att lagra kol. Nötkreatur står för 65 procent av utsläppen från boskapsdjur, medan uppfödning av gris och fjäderfän står för lite under en tiondel vardera. 20 procent av utsläppen från sektorn kan härledas till fossila källor.

 

Rika länder måste minska djurhållningen

IPCC har vid flera tillfällen uppmanat medborgare och beslutsfattare i framförallt den välbärgade delen av världen att minska andelen mat som kommer från djurriket. Mellan 2007 och 2018 ökade produktionen av kött- och mjölkprodukter i EU med 9,5 procent, något som kan jämföras med ett tillskott på 8,4 miljoner nya bilar. I Greenpeace rapport Farming for Failure visar de att djurhållningens klimatpåverkan överstiger den från alla bilar och lastbilar i unionen. En halvering av djurhållningen skulle minska utsläppen med 250 miljoner ton CO2e, eller Sveriges årliga utsläpp fem gånger om. En annan studie, publicerad i Nature, kommer fram till att ett globalt skifte mot mer växtbaserad kost kan leda till utsläppsminskningar om mellan 9 och 16 miljarder ton.

Flera svenska forskare har också lyft behovet av ett nytt livsmedelssystem. Köttkonsumtionen har visserligen minskat fyra år i rad, men från relativt höga nivåer. Jordbrukssektorn står idag för mellan 13 och 20 procent av utsläppen, säger Elin Röös, universitetslektor i miljösystemanalys för livsmedel vid SLU, till DN. För att minska omfånget på jordbruken krävs att vi använder mindre kväve totalt och drar ner på djurhållningen, förklarar hon. Samtidigt får man inte glömma den biologiska mångfalden och det systemperspektiv som krävs hela vägen.

 

FAO: globala köttkonsumtionen minskar för första gången

Henrik Smith är professor i zooekologi vid Lunds Universitet och är inne på liknande spår. I en debattartikel på Aftonbladet förklarar han varför det är viktigt att vi minskar konsumtionen av kött- och mjölkprodukter.

– För det första behöver konsumtionen av animalisk föda minska. Detta minskar utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan som idisslare producerar. Det reducerar behovet av att odla intensivare eller på större ytor för att klara livsmedelsförsörjningen, eftersom vegetabiliska livsmedel kräver mycket mindre ytor. För det andra behöver vi behålla en viss djurproduktion, eftersom betande djur bidrar till ett hållbart jordbruk, inte minst genom att bevara naturbetesmarker och deras biologiska mångfald.

Ur ett globalt perspektiv kan man se hur köttkonsumtionen ökat snabbt i delar av världen som sett en skarp ekonomisk utveckling under de senaste årtiondena, som i Indien och Kina, men enligt FAO ser trenden ut att avta globalt. Förra året minskade till och med den globala köttkonsumtionen för första gången i historien. En orsak är den snabba utveckling av alternativa proteiner som intagit marknaden. 

 

Fram till 2018 har konsumtionen av kött- och mjölkprodukter ökat konstant i världen. Källa: Our World in Data

Mat&Klimat

 

Se vår intervju med State Senator Kim Jackson, om klimat- och jordbrukspolitiken i Georgia och USA

Se även: 3D-printad veganlax snart i europeiska matbutiker

Se även: Växtbaserat fortsätter att öka kraftigt i Europa

SENASTE NYHETERNA

Visited 9 times, 2 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa