Mat & Klimat

Ålgräsängarna utanför Göteborg ska skyddas

Ålgräsängar är fortplatningsområden för många marina arter och binder mer kol än svensk skogsmark. Men dessa ekosystem är hotade och har minskat över tid (ececticechoes is licensed under CC BY-NC 2.0)

21 september 2021

Förutom att binda mycket kol är utgör de även hem till en mängd olika marina arter. Nu ska ålgräsängarna utanför Göteborg få skydd, efter att kommunfullmäktige röstat för en motion från Miljöpartiet.

Utbredningen av sjögräsängar minskar i allt snabbare takt globalt, bland annat på grund av övergödning. Längs den svenska västkusten har utbredningen av ålgräs minskat med omkring 60 procent sedan sedan 1980-talet. Men nu får ålgräsängarna utanför Göteborg skydd. Detta efter att kommunfullmäktige i Göteborg i bred majoritet röstat bifall till Miljöpartiets förslag om att skydda hotade ålgräsängar längs kusten. Enbart Sverigedemokraterna motsatte sig förslaget till beslut.

För omkring ett år sedan behandlades Miljöpartiets motion för första gången i kommunfullmäktige.

– Då ville flera partier återremittera frågan, för att bland annat beräkna kostnader, säger Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel.

Men efter ett års utredningsarbete och fördröjning på grund av corona kunde kommunfullmäktige så ställa sig bakom MP:s förslag, vilket för att vara ett ärende av denna dignitet kan anses vara en snabb beslutsprocess. Men kvar är genomförandeprocessen.

– Nu gäller det att följa upp uppdraget i Byggnadsnämnden, för att försäkra oss om att det blir verklighet, konstaterar Pleijel.

 

 

Klimat- och arträddare

I den fortsatta processen ska kommunen dels utreda vilka områden som är skyddsvärda, dels arbeta in skydd av ålgräsängar i prioriteringslistan för skydd av natur.

Ett motiv för att skydda ålgräsängarna är för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Ålsgräsängar är fortplantningsområden för många marina arter. Efter att tidigare ha varit vanliga i grunda vikar längs Bohusläns kust är ålgräset idag hotat. Och de försök som gjorts för att restaurera ålgräsängar har vistas vara mindre framgångsrika, då det är svårt att få odlat ålgräs att växa i det fria.

Men det finns också ett annat motiv till att skydda ålgräsängarna, klimatet.

– Eftersom ålgräsängarna är viktiga för att binda kol, gör de också klimatnytta, säger Karin Pleijel.

Och det är inga små mängder det handlar om. Forskning i Danmark visar på så mycket som 26 kg organiskt kol per kvadratmeter, 260 ton kol per hektar, vilket är mer än vad som beräknas finnas på ett hektar svensk skogsmark.

Trots att ålgräset i sig inte har en större biomassa än en äng på land binder det alltså mer kol per yta än en granskog. Detta då det organiska material som ålgräsängar fångar upp bryts ned mycket långsamt, i processer som är många hundra eller till och med tusentals år.

 

Niclas Malmberg

 

Se även: Dafgårds storsatsar på veganchark – “vi kan inte fortsätta äta kött som förut”

Se även: Nytt projekt för morgondagens ärter

 

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.