Mat och Klimat

Allt fler
veganska
alternativ
till fisk

Tycker du om denna artikel?

I jämförelse med utvecklingen av veganska alternativ till köttprodukter har motsvarande utveckling vad gäller alternativ till fiskprodukter gått långsamt. Efterfrågan har inte heller varit lika stor, då många som avstår kött ändå äter fisk, och kopplat till klimatfrågan finns inte heller samma tydliga vinster att växla fisk mot veganska produkter. Men nu kommer allt fler veganska fiskalternativ, bland annat från svenska företaget Nothing F!shy

Det företaget strävar efter är att skapa produkter som till konsistens, smak och utseende är så lika fisk att konsumenterna inte märker någon skillnad. Och enligt den kundundersökning man låtit genomföra har man i stor utsträckning lyckats, nästan 70 procent anger att de skulle tro att de åt en fiskprodukt om de inte var medveten om att den var vegansk.

Företaget är inte heller ensamt på den svenska marknaden. Andra företag som utvecklat veganska fiskalternativ är Vegan Finest Foods, Hooked Food och Revo Foods.

Men vad är då fördelarna med att byta ut fisk mot veganska alternativ? Påståendet att fisk alltid är mer klimatsmart än kött tillbakavisas av Livsmedelsverket, som anger att klimatpåverkan av både fångad och odlat fisk i och för sig generellt är lägre än för kött från nöt och gris, men samtidigt högre än från kyckling. 

Haven töms på fisk

Enligt Livsmedelsverket kommer fiskens klimatpåverkan främst från bränslet till fiskebåtarna, den energin som används i produktionen och från läckage av kylmedel från fiskebåtarnas kylanläggningar, där några av kylmedlen har kraftig klimatpåverkan.

Fisk från svaga bestånd orsakar större utsläpp av växthusgaser än fisk från starka bestånd, eftersom det tar längre tid att fånga samma mängd fisk i svaga bestånd, med ökad bränsleåtgång som resultat. För den som vill äta fisk finns alltså dubbla anledningar att i så fall välja fisk från starka bestånd, dvs både ur klimatperspektiv och för att inte bidra till att bestånd kollapsar eller att arter till och med utrotas helt.

Frågan är inte liten. 90 procent av världens fiskbestånd är redan maximalt fiskade eller överfiskade enligt WWF, samtidigt som efterfrågan på fisk beräknas öka med 30 procent de kommande 10 åren, enligt en rapport från Good Food Institute.

Även fiskemetoderna är avgörande för hur stor klimatpåverkan fisken har. Dels kräver bottentrålning mer bränsle och ger därför större utsläpp av växthusgaser än fiske med redskap som långrev och nät. Dels förstör bottentrålningen havsbottens möjlighet att binda kol, vilket Mat och klimat lyft tidigare utifrån den studie som visar att det handlar om så mycket som 1 gigaton koldioxid om året, dvs runt två procent av de globala årliga utsläppen, eller ungefär lika mycket utsläpp som flyget orsakar. 

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa