Mat och Klimat

Att leasa,
hyra och
dela är
framtiden

Tycker du om denna artikel?

Utan större protester har andelen bilar som leasas genom olika företag ökat. Idag leasas två tredjedelar av nyregistrerade elbilar, och åtta av tio laddhybrider. Om biltillverkarna utan mellanhand själva leasade ut sina bilar och avkrävdes ett fullständigt cirkulärt kretslopp skulle kvaliteten och därmed livslängden på bilarna öka markant, och materialuttaget skulle sjunka i motsvarande grad.

Med ett fullständigt cirkulärt kretslopp menas att tillverkaren helt och hållet är ansvarig för reparation, uppgradering, recirkulation och i sista hand materialåtervinning. Om man inför dryga avgifter på skrotning kommer bilarna designas så att alla delar är lätta att separera i sina beståndsdelar för att återföras i produktionen. Leasingperioderna skulle bli längre och fler; i nuläget säljs oftast bilen efter den första leasingperioden på tre år.

Nyttjandegraden för bilar är alldeles för låg för de flesta människor som bor i någorlunda centraliserade samhällen. De flesta bilar står still under 97 procent av sin livstid, vilket betyder att endast en mindre del av befolkningen behöver ha en egen bil. Med god planering, som bildelning och samåkning, kan allas behov av transporter tillgodoses med en bråkdel av belastningen på miljön jämfört med idag.

Komplett verkstad i varje garage?

Vi vet att många mindre maskiner och verktyg för den privata marknaden endast används under några få minu- ter av sin livslängd och under resten av tiden ligger på en hylla i garaget till ingen nytta för någon. Om borrmaskiner, gräsklippare, slipmaskiner och liknande i stället hyrs ut går nyttjandegraden upp hundratals procent och enorma naturresurser sparas. I ett villaområde eller stadskvarter idag ligger nu oräkneliga maskiner och samlar damm. Om det i stället fanns ett litet servicelager, administrerat av en vaktmästare eller en utsedd förvaltare från de boende, kunde alla ha tillgång till alla verktyg de behöver för mindre arbeten i hemmet utan att köpa egna prylar.

Fixoteket

I Göteborg har tre Fixotek startats, dit människor kan gå och låna verktyg och maskiner för att laga sina trasiga kläder, cyklar och annat. Kunnig personal finns på plats för hjälp och idéer, och det finns även en byteshörna där man kan lämna och förse sig med kläder och annat, gratis. Om regeringen menar allvar med klimatsatsningen måste ett eller fler fixotek startas i alla landets tätorter, med hjälp av kraftigt subventionerade lokaler m.m. Jag gissar att det krävs minst ett tusental Fixotek för att täcka det verkliga behovet.

En handbok med all info som behövs för att starta och driva ett fixotek finns att ladda ned från energimyndighetens hemsida.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 14 times, 11 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa