Mat och Klimat

E-cigaretter
ny
miljö- och klimatbov

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Sedan förbudet mot att kasta fimpar på marken infördes, där 800kr i böter kan utdömas mot den som bryter mot förbudet, har viss nedgång i fimparnas andel av skräpet på gator och torg kunna skönjas. Vid skräpräkningen 2020 var fimparnas andel av skräpet 62 procent, vid skräpräkningen 2023 48 procent. Men det är inte enbart fimpförbudet som kan ha drivit den utvecklingen, utan också att allt färre röker traditionella cigaretter. 

Men det är ur askan i elden. Istället har allt fler, framför allt ungdomar, istället fastnat i beroende av e-cigaretter. 2021 angav ca 6 procent av ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet att de använde e-cigaretter. Året därpå hela 27 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna. Och utöver att vara ett gigantiskt hälsoproblem har det resulterat i ett nytt miljöproblem i form av att uttjänta e-cigaretter kastas överallt utom där de hör hemma. 

I alla fall tycks så vara fallet när Matz Larsson, överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro, ställt frågor till ansvarig förvaltning i Örebro kommun kring e-cigaretter och avfallshantering. Samma negativa svar har Västerviks kommun gett Johanna Reuterving Smajic, Leg. Tandhygienist, Tobakssamordnare Folktandvårdens Folkhälsoklinik Region Kalmar Län samt Vice ordförande i Riksförbundet Kontraktsmetoden

Uttjänta e-cigaretter är ett avfall som ligger under producentansvaret, där det primära insamlingsflödet ska skötas via elektronikfackhandlarna, alternativt lämnas in som elektronikavfall direkt till återvinningscentralerna Men den vägen kommer inga e-cigaretter enligt de svar Larsson och Reuterving Smajic fått. Trots att det rör sig om miljöfarligt avfall hamnar det i bästa fall i hushållssoporna. I sämsta fall direkt på gator och i naturen, där de kan orsaka skogsbränder, och därmed ur ytterligare ett perspektiv också bidra till koldioxidutsläpp. Att själva nikotinproduktionen är en stor klimatbov har Mat och klimat lyft tidigare.

Och faktum är att även när avfallet hanteras korrekt finns brandrisk. I Storbritannien rapporteras om en dramatisk ökning av antalet bränder vid återvinningsstationer, där just e-cigaretter varit orsaken.  E-cigaretterna har blivit väldigt vanliga i Storbritannien sedan de lanserades 2029. Hela 1,3 miljoner uttjänta engångs-e-cigaretter kastas nu varje vecka. Avfallet innehåller bland annat litiumbatterier, som inte bara kan fatta eld, men också explodera.

De uttjänta e-cigarretterna innehåller också koppar och plast. Matz Larsson framhåller därför att om det inte införs totalförbud mot e-cigaretter bör i alla fall ett pantsystem införas, så att användarna uppmuntras till att återlämna uttjänta e-cigaretter för materialåtervinning, istället för att kasta i närmaste buske.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 45 times, 45 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa