Mat och Klimat

Tycker du om denna artikel?

Planerade investeringar i vindkraft, solenergi och lagring som har annonserats [1] i USA sedan augusti förra året uppgick till hela 271 miljarder dollar. Detta överstiger de sammanlagda investeringarna i sektorn som annonserats under de åtta åren dessförinnan.

 Bakom den enorma ökningen ligger klimatlagen [2] ”Inflation Reduction Act”, som antogs av kongressens demokratiska majoritet och president Biden i augusti 2022. Klimatlagen innehåller omfattande subventioner för investeringar i vindkraft, solenergi, batteriproduktion, vätgasutbyggnad med mera. Lagen gäller i tio år, fram till år 2032, och förhoppningsvis kan kommande år ge investeringar i samma (eller större) omfattning.

Branschorganisationen The American Clean Power Association (ACP) står bakom rapporten.

– Investeringar i produktion och tillverkning av ren energi ökar. Nya jobb och intäkter ger möjligheter och optimism till landsbygdssamhällen över hela landet. USA:s produktionscentra tävlar om att möta den nya efterfrågan på ren energi med nya inhemska vind-, sol- eller lagringsanläggning, säger ACP:s vd Jason Grumet på dess hemsida.

Rapporten avslöjar en mycket stor ökning av produktionskapaciteten för komponenter till förnybar energi och lagring i de 83 nya anläggningar som tillkännagivits under de sista 12 månaderna. Om alla når drift uppskattar ACP en niofaldig ökning av produktionen av solpaneler och en mer än femtonfaldig ökning av batterilagring i anslutning till elnätet, tillsammans med betydande ökningar av kapaciteten för polysilikon och wafers till solceller och torn, gondoler och rotorblad till vindkraftverk.

Detta innebär att branschen planerar att bygga ren energi snabbare än någonsin tidigare. Men det finns fortfarande flaskhalsar som försvårar för den nya klimatlagen att kunna utnyttjas fullt ut. Två saker som behöver förbättras är dels behovet att förenkla och snabba på processerna med tillstånd för nya solcellsparker och vindkraftverk (land- och havsbaserade) och dels att bygga ut elnäten för att ta till vara all ny förnybar el.

[1]:

NEW REPORT: Private Sector Investments in U.S. Clean Energy Sector Exceeded $270 Billion in Last Year

[2]:

Inflation Reduction Act

Bilden från rapporten ”Clean Energy Investing in America” visar lokaliseringen för de 83 planerade nya anläggningarna för havsbaserad vindkraft (mörkblått), landbaserad vindkraft (ljusblått), solenergi (gult) och energilagring (grönt). Diagrammet längst ner visar den relativa storleken på investeringarna för varje kategori.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa