Mat och Klimat

Havets
otippade
klimathjältar

Fler artiklar av denna författare

Valar lagrar mer koldioxid än träd

Valar spelar en viktig roll i att bibehålla den planetariska jämvikten på fler än ett område. Ett av deras minst kända egenskaper är deras positiva inverkan på inlagringen av koldioxid (CO2).

Genom att reglera mängden CO2 havet absorberar har valar alltså en betydande påverkan på det globala klimatet, både indirekt och direkt .
Kol ackumuleras direkt i deras kroppar under deras livstid precis som hos alla andra djur, skillnaden här är dock deras storlek. När en blåval dör och sjunker till havsbotten tar den ungefär 33 ton CO2 omvandlat till fast kol med sig. Med en medellivslängd på drygt 60 år betyder det att valar, slarvigt räknat, ackumulerar i snitt 550 kg CO2 per individ och år. I jämförelse tar ett individuellt träd upp runt 21 kg CO2 per år.

Ett träd tar upp ungefär 21 kg CO2 per år, den motsvarande siffran för en blåval är 550 kg. 

Nyckelart

Bortsett från att lagra kol direkt i sina kroppar påverkar valar även havens förmåga att ta upp koldioxid på andra vis. På grund av deras storlek har tillochmed deras rörelsemönster en påverkan, ungefär som när man rör om i ett glas vatten. Deras avföring och den ökade cirkulationen av havsvatten från olika skikt som uppstår när de dyker stimulerar även tillväxten av phytoplankton, som i sin tur tar upp stora mängder CO2 för att producera syre. Valar är också en så kallad nyckelart i det marina ekosystemet vilket innebär att världshavens hälsa, och därmed också dess kapacitet att ta upp CO2 , till viss del hänger på hur många valar som fortfarande finns kvar där ute.

Vad hände med valarna?

Valpopulationerna brukade vara betydligt större än vad de är idag idag men på grund av omfattande valfångst har ett antal olika valsläkten drivits till utrotningens rand under åren. Modern valfångst i kombination med den snabba degraderingen av det marina ekosystemet gör det svårt för populationerna att öka och håller därför siffran relativt låg. Skulle vi teoretiskt sett, genom betydande naturvårdsinsatser lyckas återställa vissa valpopulationer till historiska nivåer skulle vi kunna öka det årliga koldioxidupptaget från 30 000 ton till hela 160 000 ton per år. Att skydda valarna hjälper oss alltså inte bara på traven att nå nya klimatmål, utan uppmärksammar också potentialen som finns i enkla, ekosysstembaserade klimatlösningar.

Gry Fahlvik Loos

Referenser

Whales are vital to curb climate change – this is the reason why

PACIFIC ISLAND WHALES IN A CHANGING CLIMATE


Foto de Gabriel Dizzi en Unsplash

SENASTE NYHETERNA

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa