Mat och Klimat

Vitt snus ungdomars nya väg in i nikotinberoende

10 december 2022

Riksförbundet Vi som inte röker (VISIR) välkomnar införandet av 18-årsgräns på köp av vitt snus, men föreslår nu ytterligare reformer i ett brev till riksdagens socialutskott. Man pekar dels på att marknadsföringsreglerna är för vagt formulerade, och föreslår ett totalförbud mot alla typer av reklam för tobaks- och nikotinprodukter. 

 

Tonåringar viktigaste målgruppen

Den 1 augusti 2022 infördes 18-årsgräns för så kallade tobaksfria nikotinprodukter, däribland vitt snus. Beslutet är bland annat motiverat utifrån hur det vita snuset lavinartat ökat snusandet bland unga tjejer på grund av tobaksbolagens riktade marknadsföring gentemot ungdomar. 

Nästan alla som fastnar i nikotinberoende gör det under tonåren, vilket gör ungdomar till tobaksindustrins viktigaste målgrupp. Många av de som provar vitt snus har varken rökt, snusat traditionellt snus eller använt e-cigaretter tidigare, varför vitt snus kan ses som ungdomars nya väg in i nikotinberoende. 

Vitt snus framställs i reklamen som ett fräschare alternativ till traditionellt snus. Men det är precis lika farligt. Bland riskerna med det vita snuset kan nämnas att nikotin främjar en pågående cancerutveckling, ökar hjärtfrekvens och blodtryck, och snusare löper 70 procents större risk att drabbas av typ 2-diabetes. 

Nikotinanvändning under graviditet påverkar också fosterutvecklingen, bland annat i form av skadliga effekter på lungutvecklingen, ökad spädbarnsdödlighet, för tidig födsel och låg födelsevikt. Och effekten finns kvar under lång tid. Ny forskning visar att barn vars mammor använt snus under graviditeten fortfarande vid sex års ålder har högre blodtryck, stelare kärl och högre hjärtfrekvensvariabilitet i jämförelse med andra jämngamla barn.

Nikotin orsakar också permanenta förändringar i hjärnan, bland annat på sätt som ökar benägenheten att också använda alkohol och andra droger. Effekten kvarstår alltså även om man slutar tillföra nikotin. Forskningen visar också att nikotinanvändning kan leda till försämrade kognitiva förmågor såsom minne, uppmärksamhet, koncentration, inlärning och impulskontroll, och dessutom ökar risken för psykisk ohälsa.

 

Föreslår ytterligare reformer

Riksförbundet Vi som inte röker (VISIR) välkomnar införandet av 18-årsgräns på köp av vitt snus, men föreslår nu ytterligare reformer i ett brev till riksdagens socialutskott. Man pekar dels på att marknadsföringsreglerna är för vagt formulerade, och föreslår ett totalförbud mot alla typer av reklam för tobaks- och nikotinprodukter. 

Vidare föreslår man förbud mot smaktillsatser i det vita nikotinsnuset. Argumentationen är att smakerna finns där för att locka barn och ungdomar att testa det vita snuset, och att tillsatserna visar att tobaksindustrins argument att man tagit fram det vita snuset för att hjälpa rökare att sluta röka faller platt.

I övriga EU-länder är snus förbjudet sedan 1992. Sverige fick vid EU-inträdet ett undantag från snusförbudet, på villkor att vi förbjöd export av snus till medlemsländer med snusförbud. Sverige har dock som land inte lyckats förhindra att svenska snusproducenter säljer sina produkter i länder som omfattas av förbudet. Det har föranlett den finländska Europaparlamentarikern Heidi Hautala att väcka frågan till EU-kommissionen om att det svenska undantaget ska upphävas.

Niclas Malmberg

Fler artiklar av denna författare

Visited 16 times, 5 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa