Mat och Klimat

Lokalpolitiker
vill satsa mer
på solenergi

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Lokalpolitiker vill satsa mer på solenergi 

Det senaste årets höjda elpris har fått intresset för solceller att skjuta i höjden. Så snabbt att utbyggnaden inte hinner med efterfrågan. En av flaskhalsarna är kommunala tillståndsprocesser. Det har fått Svea Solar att skicka ut en enkät för att ta reda på hur lokalpolitiker egentligen ser på utbyggnaden av solenergi. 

Enkäten har besvarats av 1 937 kommun- och regionpolitiker över hela landet, och resultatet visar att solenergi är det energislag som gäller om lokalpolitikerna får välja. Tre av fyra lokalpolitiker rankar solenergi högre än både vind- och kärnkraft och vill se mer solenergi. Och det är inte någon annanstans det ska göras, som kan vara fallet när det gäller vindkraften. Hela 80 procent av kommunpolitikerna är positiva till nya solparker i den egna kommunen. Från Svea Solars sida är man nöjda med utfallet av enkäten.

– Det största hindret som vi ser är tillståndsprocesser för solparker som ibland tar väldigt lång tid, uppemot två år. Vi är därför väldigt glada över att en överväldigande majoritet av Sveriges lokalpolitiker är positiva till solenergi, då det såklart underlättar utbyggnationen generellt, säger Erik Martinson, VD för Svea Solar.

 

Vill flytta hem produktionen på sikt

Svea Solar bildades 2014 och är idag en av Sveriges största aktörer vad gäller solenergilösningar, både för privatpersoner, företag och markägare. Även om solenergi innebär att elen produceras lokalt, är solcellsbranschen i Sverige än så länge beroende av import, och det bland annat från inte så angenäma arbetssituationer i Kina. 

Men Erik Martinson ser förutsättningar för att hela produktionskedjan av solceller framöver kommer att kunna klaras i Sverige eller i alla fall i Europa.

– Vi vill verkligen se en europeisk produktion och kommer att köpa europeiskt så snart det finns en storskalig produktion som täcker dagens stora efterfrågan. 

Att säga exakt när är svårt då det krävs en gruva för att börja utvinna kisel, och det är en lång process som kräver flera politiska beslut och stora investeringar. 

– Vi tror dock att vi är på väg åt rätt håll, och att Europa på sikt kommer att driva den gröna omställningen även sett till produktionen, säger Martinson.

 

Sol och vind kompletterar varandra

Solenergi är verkligen inte något enbart för varmare länder. Under sommarhalvåret har Sverige tvärtom mycket gynnsamma förhållanden för solenergi, med många soltimmar per dygn. Men för att klara energibehovet året om lyfter Martinson kombinationen sol-vind.

– Det positiva med vind och sol är att det sällan är sol när det blåser mycket och vice versa, utan de tenderar att komplettera varandra väldigt bra. Med ökade lagringsmöjligheter i batterier kan vi också fördela konsumtionen bättre över dagen, och optimera när vi använder energin. 

Det kommer att hjälpa till att balansera elnätet och minska energikostnaden. Men solenergi är inte hela lösningen, fortsätter han, utan att det krävs en bra mix av produktion för att lösa både dagens och framtidens energibehov.

Även om solen fortsätter att flöda energi till jorden, och solenergi ur den aspekten är förnybar, har solcellerna som sådana en begränsad livslängd. Så vad händer sedan med materialet utifrån den explosion av solcellsinstallationer som vi ser för närvarande? 

– Solpaneler håller i cirka 30 år och en stor del av materialet i solcellerna går utmärkt att återvinna. Solceller är en ganska ny företeelse så det är väldigt få som redan hunnit förbrukas, men kommande år kommer det växa fram en stor marknad för återvunna solceller.

Priset på solceller har sjunkit i takt med den ökade produktionen. De investeringsbidrag som infördes för några år sedan för att få fart på marknaden har därför nu delvis spelat ut sin roll, menar Martinson.

– Subventioner behövs inte, utan solceller kan stå på egna ben. Men, det är självklart så att är det mer ekonomiskt gynnsamt kommer privatpersoner som annars inte hade haft råd att överväga att installera solceller att göra det, säger Martinson.

Niclas Malmberg

SENASTE NYHETERNA

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa