Mat och Klimat

Klimatförändringarna skapar "zombieskogar" här och nu

Fler artiklar av denna författare

27 mars 2023

För 15 år sedan var konsekvenserna av de accelererande klimatförändringarna ännu i första hand ett framtidsproblem. Och argumentationen var följaktligen att det är nödvändigt att minska utsläppen av koldioxid för våra barns och barnbarns skull. Idag är konsekvenserna här och nu. 

Ett exempel är hur forskare för 15 år sedan påvisade att temperaturökningarna skulle trycka spridningsgränsen för gran norrut. Idag talar forskarna om att det redan har skapats “zombieskogar”, dvs skogar som växer på en plats som har ett klimat de egentligen inte är anpassade för, och därför är extremt sårbara. 

I en studie publicerad i februari 2023 konstateras att medeltemperaturen i Sierra Nevada i Kalifornien har ökat med 1,2 grader Celsius sedan 1930-talet, och att det har tryckt upp gränsen för barrskogarnas spridningsgräns med 182 meter över havet. De skogar som ännu finns under den höjdnivån är döende och ytterst känsliga för skogsbränder. Och det är inga små skogsarealer det handlar om, utan ungefär 20 procent av det tidigare skogsbältet.

Samtidigt fortsätter spridningsgränsen att flyttas ännu högre upp med ett par meter per år. Utvecklingen är förstås inte unik för Kalifornien eller USA, precis samma effekter kan konstateras i Europa. Mellan 2018 och 2021 har 300 000 hektar skog gått förlorad i Tyskland, vilket motsvarar 2,5 procent av landets totala skogsareal.

Skogsdöden orsakas av både extrema stormar, torka, bränder och angrepp av barkborrar – men alla dessa symtom har en och samma grund: de snabba klimatförändringarna. Och granen är mer känslig än tallen, bland annat på grund av dess större känslighet för torka.

 

Ökar sårbarheten för skadedjur

Att torka och bränder är konsekvensen av ett varmare klimat inses lätt; men barkborren då, vad har den med klimatförändringarna att göra? Enligt en studie 2017, där forskare från åtta Europeiska länder från Italien i söder till Sverige i norr medverkade, påverkas också angrepp av barkborrar av klimatförändringarna, då risken för skador ökade under varma och torra somrar samt efter stormfällningar, dvs de förhållanden som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna. 

Att värmen ökar angreppen hänger troligtvis samman med att barkborrarna hinner med fler generationer under en sommar, och att torkan ökar angreppen förklaras med att brist på vatten minskar trädens försvarsförmåga. Och stormfällningarna gynnar barkborrarna eftersom det ger god tillgång till bra yngelmaterial. 

Studiens slutsats är att skogsskötseln måste bedrivas på sätt som ger granbestånd som är motståndskraftiga mot stormfällningar och torkstress. Att blanda in andra trädslag i granskogar är ett konkret förslag som lyfts i Skogsaktuellt, samtidigt som det står klart att den enda långsiktigt hållbara lösningen är att få bukt med klimatförändringarna. 

Niclas Malmberg

SENASTE NYHETERNA

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa