Mat och Klimat

Köttet upp
på bordet i ny podcastserie

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

För att minska polariseringen i debatten om framtida produktion och konsumtion av kött driver SLU, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen gemensamt projektet Framtidens kött, som bland annat lyfter frågan i nio podcasts.

Dagens köttfabriker har påverkan på bland annat klimatet, den biologiska mångfalden samt människors och andra djurs hälsa. Olika perspektiv och intressen utgår från olika tolkningar av fakta, och argument för respektive emot köttkonsumtion hamnar därför ofta i ett läge där dialog inte kan föras. En ambition med projektet är att bryta detta genom att på djupet skildra fyra olika framtidsscenarier: 1) En växtbaserad kost; 2) Mindre men bättre kött; 3) Odlat kött och 4) Intensiv animalieproduktion.

Målgrupp för projektet är formella och informella beslutsfattare med inflytande över livsmedelsfrågor, dvs både politiker, tjänstemän vid myndigheter, beslutsfattare inom livsmedelssektorn, samt miljöstrateger, inköpare och kockar.

Podcasten publiceras tillsammans med en digital dialogplattform, ett quiz och sammanfattande rapport med de viktigaste faktauppgifterna och värdebaserade argument för och emot de olika framtidsscenarierna. Och för den som föredrar samtal framför digital kommunikation ges tillfälle till det ges redan den 1:a juni, då det finns möjlighet att delta i en workshop om framtiden för kött på Formas Livsmedelsforskningsdag. Formas bidrar också ekonomiskt till projektet med knappt 2 miljoner kronor.

För den som vill lyssna på poddserien är de fyra första avsnittet publicerade.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 9 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa