Mat & Klimat

Latinamerika: Få gröna satsningar i spåren av pandemin

Bara två procent av de ekonomiska stimulanspaketen i Latinamerika gick till miljömässigt hållbara projekt, visar en ny granskning.

6 juli 2021

Endast en bråkdel av de satsningar som genomförts i Latinamerika för att återuppbygga ekonomin efter pandemin kan klassas som gröna. Det visar en ny granskning.

Bara drygt två procent av de mångmiljardsatsningar som genomfördes under förra året för att stimulera ekonomierna i regionens 33 länder gick till projekt som är miljömässigt hållbara.

Det visar preliminära siffror från en ny plattform som har utvecklats i samarbete mellan FN och Oxforduniversitetet. Siffrorna är betydligt sämre än forskarnas uppskattningar av det globala genomsnittet.

– Regionen står vid ett ekonomiskt vägskäl. Antingen fortsätter regeringarna att stötta de döende industrierna från förr, eller så investerar de i hållbara industrier som kan skapa ett framtida välstånd, säger Brian O’Callaghan vid Oxforduniversitetet.

Han menar samtidigt att regionen har en enorm potential att utveckla gröna satsningar.

 

Riskerar att hamna efter

Guy Edwards, forskare med fokus på klimatförändringar och geopolitik i Latinamerika, menar att regionen riskerar att hamna efter omvärlden om länderna inte slår in på en ny väg. Enligt honom krävs det att länderna satsar på en varsam utfasning av de fossila bränslena – i enlighet med Parisavtalet.

– Länderna behöver stöd för att prioritera investeringar och satsningar som är inriktade på att skydda naturen och stärka utvecklingen av förnybar energi och en grön kollektivtrafik. Det kan skapa nya jobb, minska ojämlikheten och motverka grundorsakerna till migrationen, säger Guy Edwards.

Pandemin ledde under förra året till en kraftig ekonomisk tillbakagång i Latinamerika och FN-organet Eclac bedömer att det kommer att dröja till 2024 innan regionens ekonomier har återhämtat sig till samma nivåer som innan krisen.

Liksom i övriga delar av världen har länderna uppmanats att nu ta möjligheten att satsa på en grön återuppbyggnad.

 

Fermín Koop/ IPS

 

*Artikeln har även publicerats av nyhetssajten Diálogo Chino

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Inrikes
Niclas Malmberg

Delade meningar om kött från betande djur ryms inom en hållbar livsmedelskonsumtion

I debatten kring köttindustrins miljöpåverkan framhålls oftast att betande djur är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Bland annat är det Naturskyddsföreningens linje i frågan. Men enligt en kanadensiskt studie skulle det kunna vara tvärt om – att mångfalden av djur är sämre i beteslandskap, både vad gäller rovdjur, pollinerande insekter och andra växtätande djur än de som hålls i beteslandskapet.

Inrikes
Niclas Malmberg

Opinion: Stötta ny förnybar elproduktion – inte energislöseri

Under valrörelsen har i alla fall en klimatfråga hettat till – energipolitiken. Men utgångspunkten har varit den motsatta – oro kring stigande elpriser. Det är en oro som populistiska partier gör vad man kan för att rida på, genom att sprida myter om att elpriserna i Sverige är exceptionellt höga, att Sverige importerar el och att det pga elbrist i Sverige till och med nu dras igång oljepannor för att producera el.

Inrikes
Niclas Malmberg

Information om ursprung av kött på restauranger kan införas vid årsskiftet

Sverige lämnar nu in en anmälan till EU-kommissionen med begäran om att få införa nationella bestämmelser gällande ursprungsinformation för kött på restaurang. Detta för att ge restaurangbesökare samma möjlighet som de som köper kött i affärer att kunna få information om köttets ursprung.

Klimat
IPS Inter Press Service

Extrem värme förödande för Kashmirs bönder

Under året har Kashmir drabbats av flera värmeböljor – och effekterna är förödande för lantbrukarna i den konfliktdrabbade nordindiska delstaten. Vattenkällorna sinar och många bönder varnar för en annalkande kris.