Mat & Klimat

Latinamerika: Få gröna satsningar i spåren av pandemin

Bara två procent av de ekonomiska stimulanspaketen i Latinamerika gick till miljömässigt hållbara projekt, visar en ny granskning.

6 juli 2021

Endast en bråkdel av de satsningar som genomförts i Latinamerika för att återuppbygga ekonomin efter pandemin kan klassas som gröna. Det visar en ny granskning.

Bara drygt två procent av de mångmiljardsatsningar som genomfördes under förra året för att stimulera ekonomierna i regionens 33 länder gick till projekt som är miljömässigt hållbara.

Det visar preliminära siffror från en ny plattform som har utvecklats i samarbete mellan FN och Oxforduniversitetet. Siffrorna är betydligt sämre än forskarnas uppskattningar av det globala genomsnittet.

– Regionen står vid ett ekonomiskt vägskäl. Antingen fortsätter regeringarna att stötta de döende industrierna från förr, eller så investerar de i hållbara industrier som kan skapa ett framtida välstånd, säger Brian O’Callaghan vid Oxforduniversitetet.

Han menar samtidigt att regionen har en enorm potential att utveckla gröna satsningar.

 

Riskerar att hamna efter

Guy Edwards, forskare med fokus på klimatförändringar och geopolitik i Latinamerika, menar att regionen riskerar att hamna efter omvärlden om länderna inte slår in på en ny väg. Enligt honom krävs det att länderna satsar på en varsam utfasning av de fossila bränslena – i enlighet med Parisavtalet.

– Länderna behöver stöd för att prioritera investeringar och satsningar som är inriktade på att skydda naturen och stärka utvecklingen av förnybar energi och en grön kollektivtrafik. Det kan skapa nya jobb, minska ojämlikheten och motverka grundorsakerna till migrationen, säger Guy Edwards.

Pandemin ledde under förra året till en kraftig ekonomisk tillbakagång i Latinamerika och FN-organet Eclac bedömer att det kommer att dröja till 2024 innan regionens ekonomier har återhämtat sig till samma nivåer som innan krisen.

Liksom i övriga delar av världen har länderna uppmanats att nu ta möjligheten att satsa på en grön återuppbyggnad.

 

Fermín Koop/ IPS

 

*Artikeln har även publicerats av nyhetssajten Diálogo Chino

Se även: Satsning på klimatbyar skyddar mot översvämningar i Indonesien

Se även: Nya regenerativa jordbruksmetoder inger hopp i Kenya

 

Se vår intervju med Isaiah Esipisu om kampen mot kolkraften i Kenya här:

Fler artiklar av denna författare

SENASTE NYHETERNA

Klimat
IPS Inter Press Service

Urfolken – naturens underskattade väktare

Experter brukar påminna om att världens ursprungsfolk har en helt avgörande roll för skyddet av den biologiska mångfalden. Men deras insatser får sällan den uppskattning de förtjänar.

Djurrätt
Niclas Malmberg

Fortsatt ekonomiskt stöd till djurindustrin

Regeringen fortsätter att ösa pengar till olika samhällssektorer, motiverat med kriget i Ukraina. Näst i tur är lantbruksföretagen, där det tidigare beslutade stödpaketet på 800 miljoner kronor till dieselanvändare och 300 miljoner till gris- och fågelindustrin, nu föreslås kompletteras med ytterligare stödpaket på drygt 2 miljarder kronor, efter en överenskommelse med Centerpartiet.

Hälsa
Göran Hådén

Klimatkrisen största säkerhetspolitiska hotet?

Det sägs att en fjärils vingslag i Amazonas kan starta en storm i Europa. I vår naturligt komplexa värld har dessutom mänskligheten själva byggt system som gör enskildas globala påverkan större än någonsin, som hur vår dagliga mat påverkar vårt klimat.

Klimat
IPS Inter Press Service

Mexiko väljer fossilgas framför gröna energikällor

Den gröna energiomställningen har avstannat i Mexiko sedan Andrés Manuel López Obrador kom till makten för tre år sedan. Trots landets stora potential att utvinna gröna energikällor har regeringen valt att fortsätta satsa på fossila bränslen i stället.

Debatt
Carl Einerfors

Varför är jag orolig för mina barns framtid i Sverige?

För den som tycker att det var besvärande med flyktingströmmarna vi sett den senaste åren så var det bara en lätt vindpust mot den storm som väntar. De geopolitiska spänningar som kommer av detta kan bara resultera i storskaliga krig om resurser och beboelig mark, både inom och mellan länder…