Mat och Klimat

Skatteförslag
För kommande generationer

Tycker du om denna artikel?

Fler artiklar av denna författare

Att vi i Sverige konsumerar på ett fullständigt ohållbart sätt är ingen nyhet, det är allmän kännedom och väl underbyggt vetenskapligt. Vi är det fjärde värsta landet i EU och förbrukar resurser som om det fanns fyra jordklot att ta ifrån, mot snittet i EU på 2,8 jordklot. Att klamra sig fast vid idén om en tillväxt av BNP med 2 % om året leder, med dagens levnadssätt, till att vi om ca 50 år bränner av resurser motsvarande åtta jordklot. Dyra räddningspaket och åtgärder som syftar till att återgå till status quo efter Coronakrisen vore en katastrof för framtida generationer.

I Veckans Affärer 2019-05-10 säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF:

Vår överkonsumtion och vårt sätt att producera och konsumera är oansvarigt och kan få farliga konsekvenser. EUs ledare måste agera omedelbart. Vi befinner oss i en akut risksituation och måste styra in på en mer hållbar framtid för Europa och för världen. Många fler kraftfulla åtgärder krävs för att skydda och återställa naturen i Europa och göra EU klimatneutralt till år 2040.

Corona eller inte, en omställning i vårt sätt att leva är nödvändig för att trygga våra barn och barnbarns framtid. Ju längre vi väntar desto svårare blir det.

Det finns ett sätt att rädda både ekonomin och miljön, men det kräver en stor rockad av vårt skattesystem.

Lejonparten av statens skatteintäkter 2019 kom från arbete, 1 232 miljarder kronor. Knappt hälften av den summan härstammade från moms, och bara en dryg femtedel från skatt på kapital. De högra staplarna i respektive kategori i diagrammet nedan visar vad vi borde sikta på efter en tioårig övergångsperiod:

Målsättningen är att halvera skatten på arbete och dubblera den på varor och kapital. Billiga, enkla tjänster tar den plats i ekonomin som nu ockuperas av helt onödiga och miljö-skadliga prylar.

Arbete

Det första steget är att helt ta bort skatt och sociala avgifter på inkomster upp till 10 000 kr/mån. I en senare fas höjs gränsen upp till ca 20 000 kr. På detta sätt får små och medelstora serviceföretag en chans att blomstra och bli nyttiga för hela samhället, arbetslösa och nyanlända får det betydligt lättare att ta sig in på arbetsmarknaden och studerande samt pensionärer kan lätt skapa sig en extra- inkomst genom att erbjuda enkla tjänster för 100 kr/tim.

Moms

En differentierad moms på 10-100 % införs på varu- produktion och -försäljning. Poängen är att kraftigt begränsa mängden ansvarslöst producerade dagligvaror och onödiga prylar. Dessa måste beläggas med högre moms, upp till 100 %, och miljöavgifter i relation till skadlighet och användande av ändliga resurser. Detta skapar ett kraftigt incitament för varuproducenter att satsa på livslängd och återvinningsbarhet i stället för mass- produktion.

Kapital

Det är höga skatter på transaktioner i spelsektorn, men inga alls på transaktioner inom spekulativ aktiehandel. Detta är skevt. Kapital, finans och it-jättarna måste till en betydligt högre grad än idag bidra till statsfinanserna.

Spara

Detta är en del av ett större program för Sveriges framtid, helt fristående från politisk inriktning, utarbetat innan Coronakrisen. Programmet innefattar bl a konkreta förslag på hur staten kan genomföra besparingar på ca 120 miljarder kr/år inom områdena byråkrati, infrastruktur och utlandsbistånd, då dessa sektorer dras med stora effektivitets- och organisationsbrister. Säkerligen kan dessa 600 miljarder kr över en femårsperiod hjälpa till med den stora skatteväxling som är helt nödvändig.

Åsikter och kommentarer


Dina åsikter och kommentarer är viktiga för Mat & Klimat!

Vi vill gärna veta vad du tycker.

Skriv till oss:

Tycker du om denna artikel?

SENASTE NYHETERNA

Visited 8 times, 4 visit(s) today

Gilla detta:

Upptäck mer från Mat och Klimat

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa