Mat & Klimat

KRÖNIKOR

KRÖNIKOR

Klimatlat är klimatsmart

Historien är full av människor som offrat sina liv för syften som vi idag finner meningslösa. Normalt sett för att uppfylla någon norm som andra hittat på, som att kämpa för sitt land, sin religion eller sin personliga heder.

Veganska Världsdagen påminner oss om vår tragiska relation till djurriket

Jag har, som av en osynlig hand, fått en ny bakgrundsbild till ”skrivbordet” i min dator. 

Fyra möjliga globala framtider

”Framtiden är alltid oviss, idag kanske mer än tidigare. Trots det är det viktigt att ha en bild av den mer långsiktiga framtiden…”
Läs Emin Tengströms text om möjliga framtidsscenarier i klimatförändringens tidsålder

Myt om krav på klimatnyheter i SVT fortsätter att spridas

Sociala medier har påverkat vårt samhälle på många sätt, på gott och ont. En av effekterna är att falska nyheter sprids snabbare och når fler. Studier visar dessutom att falska nyheter delas oftare än sanna på sociala medier. Men det är inte bara i sociala medier som falska nyheter kan spridas, utan också i traditionella nyhetsmedier.

Räkna indirekt klimatpåverkan

Vi kan och bör räkna mer på indirekt klimatpåverkan. Det är inte lätt, men är en avgörande förutsättning för att göra rätt prioriteringar. Om något är relevant, men svårt att räkna på, behöver den osäkerheten ändå redogöras för.

När blir tvågradersmålet tregradersmålet?

De tal som präglar klimatdebatten är tyvärr inte visionära brandtal, utan tal av siffror som brister i både tillräcklig ambition och begriplighet. Men om vi gör siffertalen relevanta och förståeliga finns faktiskt en hel del spektakulärt att berätta.